komvux.enkoping.se

Woonplaats:1
Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner0
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (76)

1

1   0

axiom


grundsatser som man utgår ifrån och anser sanna utan bevis
Källa: komvux.enkoping.se

2

0   0

absolutbelopp


anger talets storlek utan hänsyn till tecken. Talen 3 och -3 har alltså båda absolutbeloppet 3.
Källa: komvux.enkoping.se

3

0   0

additionsmetoden


en metod att lösa ekvationssystem. Man adderar de två ekvationernas vänsterled respektive högerled för att få bort den ena variabeln.
Källa: komvux.enkoping.se

4

0   0

amplitud


Största avvikelsen från jämviktsläget på en sinus- eller cosinuskurva. Alltid ett positivt tal.
Källa: komvux.enkoping.se

5

0   0

analytisk metod


lösningsmetod där man utnyttjar algebra för ekvationslösning, bestämning av derivata etc. Kallas också algebraisk metod
Källa: komvux.enkoping.se

6

0   0

andragradspolynom


uttryck som kan bestå av flera termer av högst andra graden, dvs det handlar om x2, x och konstanter
Källa: komvux.enkoping.se

7

0   0

asymptot


en linje som en kurva närmar sig till utan att korsa den
Källa: komvux.enkoping.se

8

0   0

binära talsystemet


alla tal skrivs med hjälp av enbart två siffror, 0 och 1.
Källa: komvux.enkoping.se

9

0   0

bisektris


en linje som delar en vinkel mitt itu
Källa: komvux.enkoping.se

10

0   0

bågvinkel


en vinkel dragen från en båge i en cirkel, med vinkelspetsen på cirkeln. Kallas också randvinkel.
Källa: komvux.enkoping.se


För att se alla definitioner för 76, logga in!