konkurrensverket.se

Website:https://www.konkurrensverket.se
Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner2
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (117)

1

1   0

annons


Annonseringens syfte är att skapa transparens och konkurrens. Upphandlingar över tröskelvärdena annonseras i Tender Electronic Daily (TED). Upphandlingar under tröskelvärdena och av B-tjänster annonseras i allmänt tillgänglig elektronisk databas eller på annat sätt som möjliggör effektiv konkurrens . Tilldelning av kontrakt avseende LOV annonseras [..]
Källa: konkurrensverket.se

2

0   0

a-tjänst


Tjänster som finns angivna i bilaga 2 till LOU/LUF. Dessa tjänster har typiskt sett ansetts mer lämpade för gränsöverskridande handel och omfattas därför av EU:s upphandlingsdirektiv.  Källa: LOU/LUF bilaga 2.
Källa: konkurrensverket.se

3

0   0

anbud


Bindande svar från leverantör på förfrågningsunderlag från upphandlande myndighet/enhet.
Källa: konkurrensverket.se

4

0   0

anbudsgivare


Den som lämnar anbud.
Källa: konkurrensverket.se

5

0   0

anbudsinbjudan


Inbjudan att lämna anbud.
Källa: konkurrensverket.se

6

0   0

anbudsprövning


Prövning av anbud enligt de krav och kriterier som angetts i förfrågningsunderlaget, dvs. uteslutning av leverantör (10 kap), leverantörskvalificering (11 kap) och tilldelning av kontrakt, (12 kap).
Källa: konkurrensverket.se

7

0   0

anbudssekretess


Se upphandlingssekretess.
Källa: konkurrensverket.se

8

0   0

anbudssökande


Den som ansöker om att få delta i ett selektivt eller förhandlat förfarande eller i ett urvalsförfarande. Källa: LOU/LUF 2 kap 1 §.
Källa: konkurrensverket.se

9

0   0

anbudstid


Tiden från det att anbudsinfordran offentliggörs till sista dag för att lämna anbud.
Källa: konkurrensverket.se

10

0   0

anbudsutvärdering


Bedömning av vilket/vilka anbud som ska antas utifrån vald tilldelningsgrund, antingen "det ekonomiskt mest fördelaktiga" eller "lägsta pris".  Källa: LOU/LUF 12 kap § 1.
Källa: konkurrensverket.se


För att se alla definitioner för 117, logga in!