kristinehamn.se

Website:https://www.kristinehamn.se/
Mottagna tummar upp0
Motagna tummar ner1
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (23)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avlopp


Bortledande av spillvatten, dagvatten och dränvatten från ett område med samlad bebyggelse.
Källa: kristinehamn.se (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dagvatten


Regn- och smältvatten från till exempel tak och gator.
Källa: kristinehamn.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dränvatten


Vatten från dränering av husgrunder med mera.
Källa: kristinehamn.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fastighetsägare


Den som äger en fastighet inom en allmän VA-anläggnings verksamhetsområde eller har sådan fast egendom med tomträtt, ständig besittningsrätt, fideikommissrätt eller på grund av testamentariskt förordnande.
Källa: kristinehamn.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

förbindelsepunkt


Gränsen mellan en allmän VA-anläggning och en VA-installation.
Källa: kristinehamn.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

huvudman


Den som äger en allmän VA-anläggning, Kristinehamns kommun, Tekniska nämnden, VA-avdelningen.
Källa: kristinehamn.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

spillvatten


Förorenat vatten som avleds till avlopp. Från hushåll avleds spillvatten till exempel från toaletter, bad, disk och tvätt.
Källa: kristinehamn.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

va-anläggning


En anläggning som ska tillgodose behov av vattentjänster för bostadshus eller annan bebyggelse. Kan delas upp på:
Källa: kristinehamn.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

allmän anläggning


en VA-anläggning över vilken en kommun har ett rättsligt bestämmande inflytande och som har ordnats och används för att uppfylla kommunens skyldigheter enligt denna lag.
Källa: kristinehamn.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

enskild anläggning


en VA-anläggning eller annan anordning för vattenförsörjning eller avlopp som inte är eller ingår i en allmän VA-anläggning.
Källa: kristinehamn.se (offline)


För att se alla definitioner för 23, logga in!