kristofferssonsgenealogi.se

Mottagna tummar upp5
Motagna tummar ner12
Karma:-6 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (33)

1

2   2

hemmansägare


Person som äger och brukar en jordbruksfastighet.
Källa: kristofferssonsgenealogi.se

2

1   1

proband


En terminologi som används inom släktforskning, och är beteckningen på den person som en antavla utgår från. Utifrån probanden redovisas sedan personens anor.
Källa: kristofferssonsgenealogi.se

3

1   2

ättling


Ättling, eller avkomma är motsatsen till ana. Alla de barn, barnbarn, barnbarns barn, o.s.v. som i ”rakt nedstigande led” härstammar från en person är ättling till den personen. En släkting som inte härstammar i ”rakt nedstigande led”, t.ex. ett syskons barn eller en makes barn, är inte en ättling.
Källa: kristofferssonsgenealogi.se

4

1   3

rotehjon/fattighjon


Rotehjon eller fattighjon var de sämst lottade, de fick inte vara kvar som fattighjon i någon familj utan blev hänvisade till rotegång inom hela socknen. Under kortare perioder fick de vistas på varje ställe, där de fick nödvändig kost, logi och vård. Fattighjon kallades de som var inhysta på fattighus eller fattigstuga.
Källa: kristofferssonsgenealogi.se

5

0   0

term


Förklaring
Källa: kristofferssonsgenealogi.se

6

0   0

genealogi


Ofta används även begreppet släktforskning som i dagligt tal kan ha en underförstådd, utvidgad betydelse av att som amatörforskare undersöka den egna släkten. Med en genealogi kan även avse en viss sammanställning över exempelvis en viss släkts sammanhang och historia. Genealogin brukar tillsammans med biografin räknas till de histor [..]
Källa: kristofferssonsgenealogi.se

7

0   0

ana


Ana är i släktforskningssammanhang detsamma som förfader.
Källa: kristofferssonsgenealogi.se

8

0   0

anor


Anor eller förfäder är alla de personer man härstammar från.
Källa: kristofferssonsgenealogi.se

9

0   0

antavla


Schematisk uppställning/förteckning över en persons släktförhållanden där man redogör för dennes förfäder eller härstamning.
Källa: kristofferssonsgenealogi.se

10

0   0

stamtavla


Schematisk uppställning/förteckning över ättlingarna till en person.
Källa: kristofferssonsgenealogi.se


För att se alla definitioner för 33, logga in!