krokom.se

Website:https://www.krokom.se/
Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner1
Karma:1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (38)

1

1   0

enkel fråga


Fråga i kommunfullmäktige till ordföranden i nämnd eller styrelse för muntligt svar.
Källa: krokom.se

2

0   0

acklamation


Beslut fattas utan omröstning.Allmän handling En handling kan beskrivas som något som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera. Det kan också handla om e-post, sms, video- och bandupptagningar, kartor, bilder med mera.
Källa: krokom.se

3

0   0

ajournering


Skjuta upp behandlingen av frågorna till senare tidpunkt eller sammanträde.
Källa: krokom.se

4

0   0

allmän handling


Handling som förvaras hos en myndighet är inkommen dit eller upprättad där.
Källa: krokom.se

5

0   0

arkivera


Tillföra arkivet handlingar.
Källa: krokom.se

6

0   0

avslå ärendet


Att avgöra ärendet i sak genom att säga nej till det som begärs.
Källa: krokom.se

7

0   0

beredning


Att förbereda, utreda och skapa beslutsunderlag i ett ärende.
Källa: krokom.se

8

0   0

delegera


Överlåta arbete och beslut till någon annan.
Källa: krokom.se

9

0   0

diarienummer


Årtal och löpnummer, till exempel KSKF/2011:104, (det vill säga diariet för kommunstyrelsen/kommunfullmäktige ärende nr 104 för år 2011).
Källa: krokom.se

10

0   0

diarium


Register över allmänna handlingar som kommit in till eller upprättats hos en myndighet.
Källa: krokom.se


För att se alla definitioner för 38, logga in!