kungalv.se

Website:https://www.kungalv.se
Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner1
Karma:1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (25)

1

1   0

jäv


Den som har egna eller närstående intressen i en fråga är jävig och ska inte delta i beslutet om frågan.
Källa: kungalv.se

2

0   0

ajournera


Skjuta upp sammanträdet för kortare eller längre tid. "Ska vi ajournera mötet tio minuter för en kopp kaffe?"
Källa: kungalv.se

3

0   0

avslag


Uttryck för att ett förslag inte leder till beslut i förslagets riktning.
Källa: kungalv.se

4

0   0

begära ordet


Med handuppräckning begär att få yttra sig i ärendet.
Källa: kungalv.se

5

0   0

begära replik


Ett kort inlägg om man har synpunkter på talarens inlägg. Man slipper vänta på sin tur bland talarna.
Källa: kungalv.se

6

0   0

beredning


Förarbetet till ett förslag till beslut; också namn på den grupp som utför arbetet, exempelvis valberedning.
Källa: kungalv.se

7

0   0

bisittare


Ledamot som jämte ordföranden sitter i en sammansatt styrelse.
Källa: kungalv.se

8

0   0

bordläggning


Uppskjutande av beslut i ett ärende.
Källa: kungalv.se

9

0   0

dagordning


Den ordning i vilken ärendena skall behandlas, en föredragningslista.
Källa: kungalv.se

10

0   0

interpellation


En skriftlig fråga till ordföranden i ungdomsfullmäktige, kommunstyrelsen eller annan nämnd. Svaret på en interpellation ges skriftligt. En interpellation debatteras mellan frågeställaren och mottagaren, men även med övriga ungdomsfullmäktigeledamöter.
Källa: kungalv.se


För att se alla definitioner för 25, logga in!