lantmateriet.se

Website:https://www.lantmateriet.se
Mottagna tummar upp16
Motagna tummar ner7
Karma:8 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (244)

1

2   0

meridian


Snittlinje, som erhålles då en sfär eller rotationsellipsoid skäres med ett plan innehållande rotationsaxeln. Geometriska orten för punkter med konstant longitud.
Källa: lantmateriet.se

2

2   0

värdeintyg


Intyg om fastighets värde. Intyg från sakkunnig, vilket utvisar fastighetens värde vid det tillfälle en överlåtelse skett som kan gälla när inte taxeringsvärde finns.
Källa: lantmateriet.se

3

1   0

abskissa


x-axeln i plant koordinatsystem.
Källa: lantmateriet.se

4

1   0

astronomiskt meridianplan


Plan som innehåller den astronomiska normalen och är parallellt med jordens rotationsaxel.
Källa: lantmateriet.se

5

1   0

fastighetsinskrivning


Fastighetsinskrivning är den division inom Lantmäteriet som granskar, beslutar och registrerar lagfarter, tomträtter,  inteckningar, avtalsservitut, nyttjanderätter, beslutar om och tar in stämpelskatt och avgifter samt handlägger förlorade pantbrev i fastighet. Redovisningen sker i inskrivningsregistret.
Källa: lantmateriet.se

6

1   0

hdop


(GPS) Se DOP.
Källa: lantmateriet.se

7

1   0

ingivare


Det är den som ger in ansökan i ett inskrivningsärende, och som kan kontaktas om det behövs.
Källa: lantmateriet.se

8

1   0

lagfaren ägare


Den person som har lagfart på fastigheten (både marken och byggnaden).
Källa: lantmateriet.se

9

1   0

lagfart


Den som köper en fastighet ska göra en ansökan om lagfart för att registrera att man är ägare. Ansökan om lagfart ska göras inom 3 månader efter det att köpet ägt rum. Efter Fastighetsinskrivningens beslut om ägarförändringen (beviljande av lagfart) registreras ägare av fastigheter i Lantmäteriets Fastighetsregister. 
Källa: lantmateriet.se

10

1   0

landhöjning


Landhöjningen beror av både inlandsisen och massförskjutningar i jordens inre som i sin tur påverkar tyngdkraftsfältet och därmed geoiden. Landhöjningen varierar och är störst i norra Sverige vid Bottenvikskusten (cirka 1 cm/år) och minst i Skåne (cirka 0 cm/år).
Källa: lantmateriet.se


För att se alla definitioner för 244, logga in!