lararforsakringar.se

Website:https://www.lararforsakringar.se/
Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner1
Karma:1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (19)

1

1   0

akut sjuktid


Med akut sjuktid menas den tid under vilken den skadade givits vård och behandling för att förhindra eller minska menliga följder av skadan inklusive uppkomna komplikationer. Den akuta sjuktiden börjar vid skadetillfället och varar tills dess ett stationärt (stillastående) tillstånd inträtt.
Källa: lararforsakringar.se

2

0   0

arbetsoförmåga


Med arbetsoförmåga menas i villkoren att en person på grund av sjukdom eller olycksfallsskada har förlorat arbetsförmågan eller fått den nedsatt. Försäkringsgivarnas bedömning följer normalt reglerna i allmän försäkring och Försäkringskassans beslut om rätt till sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, sjukersät [..]
Källa: lararforsakringar.se

3

0   0

fortsättningsförsäkring


Försäkring som under vissa förutsättningar kan tecknas om den försäkrade inte längre kan vara försäkrad i Lärarförsäkringar.
Källa: lararforsakringar.se

4

0   0

fullt arbetsför


Fullt arbetsför innebär att den som ska försäkras:
Källa: lararforsakringar.se

5

0   0

förskydd


Den premiefria period om 3 månader som infaller i och med automatisk anslutning till försäkringarna.
Källa: lararforsakringar.se

6

0   0

försäkrad


Den person på vars liv eller hälsa (arbetsoförmåga eller invaliditet) försäkringen gäller.
Källa: lararforsakringar.se

7

0   0

försäkringsfall


Som tidpunkt för försäkringsfallet anses:
Källa: lararforsakringar.se

8

0   0

försäkringsbesked


För försäkring i Lärarförsäkringar utfärdas försäkringsbesked som ger en översiktlig information om försäkringens omfattning och om premien.
Källa: lararforsakringar.se

9

0   0

försäkringstagare


Varje försäkrad, såväl gruppmedlem som medförsäkrad, betraktas som försäkringstagare när det gäller till exempel rätt till försäkringsersättning och rätt att insätta förmånstagare.
Källa: lararforsakringar.se

10

0   0

försäkringstid


Den tid den försäkrade omfattas av gruppförsäkring.
Källa: lararforsakringar.se


För att se alla definitioner för 19, logga in!