larssons-begravningsbyra.se

Website:https://www.larssons-begravningsbyra.se
Mottagna tummar upp5
Motagna tummar ner7
Karma:-1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (253)

1

1   0

bärarlag


 De professionella bärare som, ofta i procession, efter eller under begravningsceremonin, bär kistan med den döde ut ur kyrkan eller kapellet fram till graven och där sänker den. I bärarlagets uppgifter ingår normalt också inbärning i kyrkan eller kapellet från bisättningslokalen. Vidare kan i bärarlagets uppgifter ingå utbärning av kransar och sor [..]
Källa: larssons-begravningsbyra.se

2

1   0

begängelseskick


 Synonymt med begängelseform.
Källa: larssons-begravningsbyra.se

3

1   0

förordnande


 Någons föreskrift om hur han eller hon önskar att begravningen skall ordnas och utformas (praktiskt förordnande) eller föreskrift om arv i testamente (juridiskt förordnande) eller avsättning av medel till begravningen genom exempelvis bank eller tecknande av liv- eller begravningsförsäkring (ekonomiskt förordnande).
Källa: larssons-begravningsbyra.se

4

1   0

jordgrav


 Grävd grav i jord, avsedd för kistor eller urnor. Oftast syftar man på en kistgrav (till skillnad från en urngrav) när begreppet används. En kistgrav kan dock också vara en gravkammare.
Källa: larssons-begravningsbyra.se

5

1   0

prestaver


Florbehängd stång som bärs av prestaverare i täten av ett sorgetåg eller som hedersvakt under begravningsceremonin.
Källa: larssons-begravningsbyra.se

6

0   0

askgrav


Ett relativt nytt begrepp inom många församlingar. Innebär en liten skötselfri grav för aska utan urna. Oftast för två personer (man och hustru). En askgrav kan normalt inte förses med någon annan gravvård än den lilla namnplatta som hör till graven. Blommor och ljus placeras på särskild plats som är gemensam för alla askgravar. Askgraven har tillk [..]
Källa: larssons-begravningsbyra.se

7

0   0

askberedare


 Maskin som finfördelar, exempelvis genom malning eller krossning, ben och aska efter en kremation. Processen sker på krematoriet innan askan läggs i urnan eller gravsätts i minnes-lund.
Källa: larssons-begravningsbyra.se

8

0   0

aska


 Askan efter en avliden är allt som blir kvar efter en kremation. Det mesta av askan består av skelettets ben. En mindre del av askan kommer från kistan. Innan askan läggs i urnan eller gravsätts i minneslund, mals askan i en s.k. askberedare på krematoriet. 
Källa: larssons-begravningsbyra.se

9

0   0

askurna


 Förvaringskärl för askan efter en avliden. Kravet som de flesta kyrkogårdsmyndigheter ställer är att volymen är minst 4,6 liter. (Tom år 1999 var volymkravet 4,0 liter). Materialet i en askurna delas in i förgängligt och oförgängligt. Som förgängligt material räknas trä, träfiber, barkmassa, järnplåt och andra material som förintas inom 15 år i jo [..]
Källa: larssons-begravningsbyra.se

10

0   0

avliden


 En "avliden person" är synonymt med en "död person", "hädangången person" , ”bortgången” eller "avsomnad". Dvs en person som inte längre lever, som lämnat livet. Jämför med avlida.
Källa: larssons-begravningsbyra.se


För att se alla definitioner för 253, logga in!