lartecken.se

Mottagna tummar upp97
Motagna tummar ner29
Karma:67 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (288)

1

12   2

rättsstat


En stat där det finns garantier att staten följer lagarna. Den enskilde människan skyddas från rättsövergrepp.
Källa: lartecken.se

2

11   0

etableringsfrihet


Grundlagsskyddad rättighet för vem som helst att starta och offentliggöra ett massmedium.
Källa: lartecken.se

3

7   1

federal stat


en federal stat har flera "mindre stater" som har ett stort inflytande över sin egen lagstiftning. Ett exempel på en federal stat är USA där de olika delstaterna har egen lagstiftning.
Källa: lartecken.se

4

7   1

rättssäkerhet


Innebär bl. a. att en människa inte kan dömas till något utan att ha genomgått en rättegång. Den anklagade är alltså oskyldig tills det att motsatsen bevisats. Alla ska också vara lika inför lagen, ingen ska gynnas eller missgynnas vid lagbrott.
Källa: lartecken.se

5

4   1

koalitionsregering


En regering bestående av två eller flera partier. Kan vara majoritetsregering eller minoritetsregering.
Källa: lartecken.se

6

4   0

meddelarskydd


Frihet som innebär att man kan ge tidningar och andra massmedier upplysningar utan att ens identitet ska bli röjd för någon annan.
Källa: lartecken.se

7

3   0

direkt demokrati


det innebär att varje medborgare som har rösträtt lägger en röst. Folkomröstningar är ett exempel på direkt demokrati.
Källa: lartecken.se

8

3   3

enhetsstat


med enhetsstat menas en stat som har ett nationellt beslutande organ. Sverige är en enhetsstat och det beslutande organet är riksdagen.
Källa: lartecken.se

9

2   0

betänkande


Beslut och ställningstagande från ett utskott.
Källa: lartecken.se

10

2   0

ekosofi


filosofisk skola som vuxit fram under inspiration av det ökade intresset för miljöfrågor. En framstående tänkare är den norske filosofen Arne Næss. Enligt ekosofins natur- och människosyn hör allt levande samman - allt levande är djupast sett ett, allt liv är en del av naturen. Människan kan därför inte isolera sig från den övriga [..]
Källa: lartecken.se


För att se alla definitioner för 288, logga in!