lartecken.se

Woonplaats:1
Mottagna tummar upp140
Motagna tummar ner69
Karma:72 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (288)

1

13   2

etableringsfrihet


Grundlagsskyddad rättighet för vem som helst att starta och offentliggöra ett massmedium.
Källa: lartecken.se

2

13   4

rättsstat


En stat där det finns garantier att staten följer lagarna. Den enskilde människan skyddas från rättsövergrepp.
Källa: lartecken.se

3

9   9

enhetsstat


med enhetsstat menas en stat som har ett nationellt beslutande organ. Sverige är en enhetsstat och det beslutande organet är riksdagen.
Källa: lartecken.se

4

8   3

federal stat


en federal stat har flera "mindre stater" som har ett stort inflytande över sin egen lagstiftning. Ett exempel på en federal stat är USA där de olika delstaterna har egen lagstiftning.
Källa: lartecken.se

5

7   3

rättssäkerhet


Innebär bl. a. att en människa inte kan dömas till något utan att ha genomgått en rättegång. Den anklagade är alltså oskyldig tills det att motsatsen bevisats. Alla ska också vara lika inför lagen, ingen ska gynnas eller missgynnas vid lagbrott.
Källa: lartecken.se

6

5   2

flerpartisystem


Uppstår ofta i länder där det proportionella valsystemet råder. Ger möjlighet för även mindre partier att slå sig in och tävla om den centrala makten.
Källa: lartecken.se

7

5   3

koalitionsregering


En regering bestående av två eller flera partier. Kan vara majoritetsregering eller minoritetsregering.
Källa: lartecken.se

8

4   2

finanskapital


De ekonomiska medel som behövs för att köpa produktionsfaktorer inför en produktion.
Källa: lartecken.se

9

4   2

meddelarskydd


Frihet som innebär att man kan ge tidningar och andra massmedier upplysningar utan att ens identitet ska bli röjd för någon annan.
Källa: lartecken.se

10

3   1

betänkande


Beslut och ställningstagande från ett utskott.
Källa: lartecken.se


För att se alla definitioner för 288, logga in!