lederkilden.no

Website:http://www.lederkilden.no
Mottagna tummar upp715
Motagna tummar ner558
Karma:158 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (2574)

1

0   0

a priori


Uavhengig av erfaring
Källa: lederkilden.no

2

0   0

a priori undersøkelse


Undersøkelse uavhengig av sanseerfaring
Källa: lederkilden.no

3

0   0

a- og b-aksjer


A-aksjene er normalt hovedaksjen i et selskap. Alle A-aksjene er stemmeberettigede. B-aksjer er normalt ikke stemmeberettigede. På Oslo Børs opererer kun et fåtall selskaper fortsatt to aksjeklasse [..]
Källa: lederkilden.no

4

0   1

abc


1) Activity Based Costing. Se ABC-metoden. 2) Brukt også om kategorisering, f.eks A-kunder, B-kunder, etc.
Källa: lederkilden.no

5

0   0

abc-analyse


ABC-analysen benyttes primært i for å aktivt differensiere mellom f.eks produkter, kunder eller leverandører. I praksis deler man ofte opp i tre grupper: A (Størst betydning), B (middels) og C (mi [..]
Källa: lederkilden.no

6

0   0

abc-metoden


ABC står her for Activity Based Costing. Mens man tradisjonelt har vært orientert mot kostnadssteder og fordelingsgrunnlag når kostnader skal fordeles, er ABC orientert mot aktiviteter og kostnadsd [..]
Källa: lederkilden.no

7

0   0

abcdef


"At Besitte Contanter, Det Er Finessen"
Källa: lederkilden.no

8

0   0

abduksjon


Slutning fra et fenomen eller en hendelse til dets/dens årsak. Gjetning om en (årsaks-)forklaring på noe.
Källa: lederkilden.no

9

0   0

abm


Activity based management
Källa: lederkilden.no

10

0   0

absoluttverdi


Absoluttverdien av et tall er alltid det positive tallet, uansett fortegn. For eksempel er absoluttverdien av –4 lik 4.
Källa: lederkilden.no


För att se alla definitioner för 2574, logga in!