livbojen.eu

Woonplaats:1
Mottagna tummar upp2
Motagna tummar ner2
Karma:-1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (41)

1

1   1

kap


KL - KAP-KL är en tjänstepension för dig som är anställd inom kommun, landsting, kommunalförbund och vissa kommunala bolag. KAP-KL ger anställa inom kommun, landsting, kommunalförbund och vissa kommunala bolag ett komplement till den allmänna pensionen.
Källa: livbojen.eu

2

1   0

reallön


Den köpkraft som lönen har; hur mycket du kan handla för din lön.
Källa: livbojen.eu

3

0   0

allmän pension


Omfattar både inkomst- och premiepensionen samt tilläggspension och garantipension. Inkomstpensionen administreras av Försäkringskassan och premiepensionen administreras av PPM.
Källa: livbojen.eu

4

0   0

atp


Allmän tilläggspension som tillsammans med folkpension ingår i det gamla pensionssystemet. Är du född 1938-1954 får du även i fortsättningen en del av din allmänna pension från ATP.
Källa: livbojen.eu

5

0   0

avgiftsbestämd pension


Avgiftsbestämd pension är en pension där avgiften är bestämd till ett visst belopp eller till en viss procent av lönen. Hur stor pensionen blir beror på hur mycket pengar som har betalats in eller bokförts och hur mycket ränta/avkastning det har blivit på pengarna - det vill säga hur stort pensionskapitalet är när pensionen ska börja betalas ut. [..]
Källa: livbojen.eu

6

0   0

avkastning


Det är den värdeökning som ditt pensionskapital växer med.
Källa: livbojen.eu

7

0   0

avkastningsskatt


är en schablonskatt som skall betalas oavsett om värdet på bolagets tillgångar ökat eller minskat. Enligt nu gällande skatteregler ska försäkringsbolaget betala in skatten. Försäkringsbolaget fördelar sedan skatteuttaget på försäkringarna. Skatteunderlaget beräknas genom att man multiplicerar försäkringsbolagets placerade tillgångar vid årets börja [..]
Källa: livbojen.eu

8

0   0

avtalspension


Tjänstepension som är knuten till ett anställningsförhållande och grundas på kollektivavtal mellan arbetsgivaren och en facklig organisation.
Källa: livbojen.eu

9

0   0

bankid


BankID är en elektronisk legitimation som utfärdas av flera banker. Ett BankID kan vara en nedladdad fil på din dator eller ett fysiskt smart-kort.
Källa: livbojen.eu

10

0   0

barnår


De fyra första åren i ett barns liv som ger en av föräldrarna pensionsrätt från den allmänna pensionen, oberoende av om man har varit föräldraledig eller inte.
Källa: livbojen.eu


För att se alla definitioner för 41, logga in!