lj.se

Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner0
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (39)

1

1   0

anslå


Meddelande eller anslag om att protokollet har justerats sätts upp på Landstingets officiella anslagstavla på Landstingets kansli. Anslaget är ett viktigt besked om att beslut tagits och att tiden för överklagande börjar. Anslaget sitter uppe i tre veckor, den tid som man kan överklaga.
Källa: lj.se

2

0   0

acklamation


Att samtycka till ett ärende, hålla med om, instämma utan omröstning.
Källa: lj.se

3

0   0

ajournera


Skjuta upp ett sammanträde till en senare tidpunkt, ta paus.
Källa: lj.se

4

0   0

allmän handling


Begreppet används om information och uppgifter i alla former. För att informationen ska kallas allmän ska den ha kommit in till, förvaras eller skrivits av Landstinget. Informationen kan vara offentlig eller hemlig. Offentlighets- och sekretesslagen bestämmer vilken information som är hemlig. Tryckfrihetsförordningen innehåller offentlighet [..]
Källa: lj.se

5

0   0

allmänna val


Val som sker i hela Sverige vart fjärde år, till exempel val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige.
Källa: lj.se

6

0   0

arvode


Ekonomisk ersättning för utfört politiskt arbete, till exempel för att vara med vid ett sammanträde.
Källa: lj.se

7

0   0

beredning


Sammanfattande begrepp för att förbereda och arbeta med ett ärende inför ett beslut.
Källa: lj.se

8

0   0

bordläggning


Beslut om att skjuta upp debatt och beslut i ett ärende till ett senare sammanträde, men ingen ny information får läggas till i ärendet.
Källa: lj.se

9

0   0

dagordning


Lista över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde. Se även Föredragningslista.
Källa: lj.se

10

0   0

delegera


Lämna över arbete och beslut till annat politiskt organ eller tjänsteman
Källa: lj.se


För att se alla definitioner för 39, logga in!