lrf.se

Website:https://www.lrf.se
Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner4
Karma:-4 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (40)

1

1   4

värdegrund


är en beskrivning av en organisations grundläggande etiska principer. LRFs värdegrund innehåller fem ledord: demokratisk grundsyn, folkrörelsetradition, medlems- och kundnyttoperspektiv, ansvarstagande samt trovärdighet.
Källa: lrf.se

2

0   0

bestruket papper


är ett papper som har belagts med ett ytskikt som förbättrar papprets tryckegenskaper, slitstyrka och hållbarhet. Bestyrkningen påverkar papprets färguppsugningsförmåga vilket gör att en annan tryckteknik används än för obestruket. Bestruket papper finns i olika varianter. Vanligast är matt, halvmatt eller blank.
Källa: lrf.se

3

0   0

bildbyline


är en informationsrad som ofta i direkt anslutning en bild och talar om vem som har tagit bilden.
Källa: lrf.se

4

0   0

bildelement


är ett grafiskt element som finns i direkt anslutning till en bild. LRF har en grön våg.
Källa: lrf.se

5

0   0

brödtext


kallas den löpande texten i till exempel en bok, som inte är rubriker, mellanrubriker, ingresser, bildtexter eller fotnoter. Eventuellt växte benämningen ”brödtext” fram under den tid då typografer fick betalt efter hur många millimeter text de satte, där längden blev något av ”brödfödan”.
Källa: lrf.se

6

0   0

cmyk


är ett färgsystem och står för Cyan (blått), Magenta (rött), Yellow (gult) och K (svart, egentligen Key Color). Det används vid fyrfärgstryck, där olika blandningar av de fyra färgerna beskrivs i procent.
Källa: lrf.se

7

0   0

eps


är ett filformat och står för ”Encapsulated PostScript”. Det väljs ofta när man ska använda bilder eller illustrationer i tryck. LRFs logotyp finns bland annat som EPS-fil.
Källa: lrf.se

8

0   0

frizon


är ett minsta utrymme för luft runt en logotyp eller en symbol. Den fungerar som barriär mot att annan information missuppfattas som en del av logotypen eller symbolen. Ju mer fri yta som finns runt om, desto tydligare framträder logotypen eller symbolen.
Källa: lrf.se

9

0   0

färgsystem


finns för olika sätt att beskriva färgblandningar på trycksaker, väggar, eller digitala miljöer. Exempel på färgsystem är CMYK, PMS, NCS, HEX och RGB.
Källa: lrf.se

10

0   0

färglikare


är ett provtryck där man säkerställt tryckfärgerna. Tryckerier och formgivare använder färglikaren som kvalitetssäkring.
Källa: lrf.se


För att se alla definitioner för 40, logga in!