lycksele.se

Website:https://www.lycksele.se
Mottagna tummar upp2
Motagna tummar ner0
Karma:1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (25)

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

brännbart avfall


Sådant avfall som brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen startat (se Avfallsförordningen 4 §)
Källa: lycksele.se (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aerob behandling


Behandling av bioavfall med tillgång till/tillförsel av syre, exempelvis kompostering
Källa: lycksele.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aska


Se rökgasreningsrest respektive slagg
Källa: lycksele.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avfallshantering


Verksamhet eller åtgärd som utgörs av insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall (se 15 kap 3 § Miljöbalken)
Källa: lycksele.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bat


Best Available Technology (bästa tillgängliga teknik), rättesnöre för vilket system som ska väljas utifrån ett miljöperspektiv med hänsyn till vad som kan anses ekonomiskt rimligt
Källa: lycksele.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biocell


Cell där bioavfall bryts ner i en syrefri process och deponigas tas tillvara
Källa: lycksele.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biologisk behandling


Återvinning av humus, näring och/eller energi ur bioavfall genom aerob eller anaerob behandling
Källa: lycksele.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bortskaffande


Sådana förfarande som anges i bilaga 5 till Avfallsförordningen, bland annat deponering
Källa: lycksele.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

deponi


Kontrollerat upplag för avfall som inte avses flyttas
Källa: lycksele.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

deponigas


Biogas som bildas i en deponi
Källa: lycksele.se (offline)


För att se alla definitioner för 25, logga in!