malmo-pastorat.smrt.se

Mottagna tummar upp0
Motagna tummar ner0
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (37)

1

0   0

fosie


FosieHeliga TrefaldighetOxieVästra SkrävlingeHusie
Källa: malmo-pastorat.smrt.se

2

0   0

johannes


S:t JohannesS:t MatteusS:t PauliS:ta MariaLimhamn
Källa: malmo-pastorat.smrt.se

3

0   0

petri


S:t AndreasS:t PetriS:t Nikolai kapell
Källa: malmo-pastorat.smrt.se

4

0   0

ansvarsnämnden för biskopar


Nämndens uppgift är att utöva tillsyn över biskoparna och pröva frågor om biskoparnas rätt att utöva sitt ämbete. Nämndens beslut kan inte överklagas.    
Källa: malmo-pastorat.smrt.se

5

0   0

begravningsavgift


Alla som är folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift, oavsett om de är medlemmar i Svenska kyrkan eller inte. Orsaken till det är att Svenska kyrkan har ansvaret för begravningsverksamhen. Begravningsavgiftens storlek fastställs av kyrkofullmäktige i pastorat eller i församling som inte ingår i pastorat och kontrolleras av Kamma [..]
Källa: malmo-pastorat.smrt.se

6

0   0

biskop


  Biskopen är stiftets främsta företrädare och ordförande i stiftsstyrelsen och domkapitlet. Biskopen viger präster och diakoner och visiterar församlingar. Biskopen ansvarar också för att Guds ord förkunnas och att sakramenten förvaltas enligt kyrkans bekännelse och ordning. Biskopen ska värna om kyrkans enhet och håller kontakt med [..]
Källa: malmo-pastorat.smrt.se

7

0   0

biskopsmötet


Biskopsmötet består av landets 13 biskopar samt ärkebiskopen. Mötet diskuterar biskoparnas uppdrag och ämbete. Då kyrkostyrelsen bereder viktiga teologiska frågor ska biskopsmötet yttra sig.   
Källa: malmo-pastorat.smrt.se

8

0   0

diakon


Är numera beteckning för både kvinnor och män, som blivit vigda av biskopen till ett livslångt kyrkligt uppdrag med sociala förtecken. Diakonerna har vanligen utbildning som sjuksköterska eller socionom kompletterad med kyrklig utbildning vid någon av Svenska kyrkans diakoniinstitutioner.    
Källa: malmo-pastorat.smrt.se

9

0   0

diakoni


Begreppet diakoni kommer från grekiskan och betyder tjänst. Diakoni är Svenska kyrkans sociala arbete, som betyder att kyrkan har omsorg om människor i utsatta situationer. I Lunds stift finns drygt 100 diakoner. 
Källa: malmo-pastorat.smrt.se

10

0   0

domkapitel


  Ett domkapitel är tillsynsorgan för präster och diakoner, men också en inomkyrklig domstol med sju ledamöter. Här prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen. Biskopen är ordförande och domprosten vice ordförande. En präst eller diakon väljs av präster och diakoner i stiftet. Övriga fyra ledamöter väljs av stiftsfullmäkti [..]
Källa: malmo-pastorat.smrt.se


För att se alla definitioner för 37, logga in!