malmoopera.se

Website:https://www.malmoopera.se
Mottagna tummar upp4
Motagna tummar ner1
Karma:2 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (23)

1

2   0

musikal


är en dramaform som kombinerar sång, dans och talad dialog. I en välskriven musikal infaller sångnumren ofta på känslomässiga höjdpunkter i dialogen och hjälper sedan till att driva handlingen framåt.
Källa: malmoopera.se

2

1   0

falsett


är den sångteknik då man använder det allra högsta röstregistret man har. Manliga sångare som sjunger i falsett kallas kontratenorer. Ordet kommer ifrån italienskans falso som betyder falsk.
Källa: malmoopera.se

3

1   0

primadonna


är benämningen på den kvinnliga huvudrollsinnehavaren i en opera. Termen går tillbaka till 1660-talet och kommer från italienskans prima donna – första kvinna.
Källa: malmoopera.se

4

0   0

alt


är ett röstläge inom sången. Den traditionella indelningen i röstlägen är från hög till låg: sopran, alt, tenor, baryton och bas. Inom operamusiken talar man också om mellanlägen som mezzosopran (mellan alt och sopran), tenorbaryton och basbaryton.Akt, de flesta operor är uppdelade i akter. Mellan akterna brukar det vanligtvis vara pau [..]
Källa: malmoopera.se

5

0   0

aria


är en sångbar del av en scen, i de flesta fall är det en monolog där sångaren ska uttrycka sina känslor. I operavärlden brukar tiden stanna till under en aria, och fortsätta när den är slut.
Källa: malmoopera.se

6

0   0

baryton


är en manlig stämma som ligger mellan den lägre basen och den högre tenoren.
Källa: malmoopera.se

7

0   0

bas


är den lägsta manliga stämman.
Källa: malmoopera.se

8

0   0

dirigenten


är den som leder en orkester eller en kör. Dirigentens uppgift är att se till att orkestern, eller kören, arbetar som en enhet.
Källa: malmoopera.se

9

0   0

intermezzo


eller mellanspel, är ett orkesteravsnitt som kan fogas in i en akt eller scen för att låta åskådarna smälta handlingen, få en återhämtning, eller helt enkelt för att ge scenarbetarna chans att byta dekoren.
Källa: malmoopera.se

10

0   0

kadens


är en serie svåra, snabba höga toner som sjungs i slutet av en aria. Dessa kan vara improviserade eller skrivna av tonsättaren och visar sångarens vokala förmåga.
Källa: malmoopera.se


För att se alla definitioner för 23, logga in!