marbipp.tmbl.gu.se

Woonplaats:1
Mottagna tummar upp3
Motagna tummar ner7
Karma:-3 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (54)

1

1   1

imo


FN:s sjöfartsorganisation. UN International Maritime Organization.
Källa: marbipp.tmbl.gu.se

2

1   0

inducera


Framkalla, sätta igång
Källa: marbipp.tmbl.gu.se

3

1   1

predator


Rovdjur
Källa: marbipp.tmbl.gu.se

4

0   0

abiotisk


Icke levande
Källa: marbipp.tmbl.gu.se

5

0   0

ackumulationsbotten


Den del av havsbotten där sedimenterat material (partiklar som sjunker till bottnen) blir liggande kvar.
Källa: marbipp.tmbl.gu.se

6

0   0

antropogen


Av människan eller mänskliga handlingar framställd eller förorsakad.
Källa: marbipp.tmbl.gu.se

7

0   0

bentisk


Bottenlevande
Källa: marbipp.tmbl.gu.se

8

0   0

betare


Ryggradslösa djur och fiskar som äter (betar) fastsittande alger djur
Källa: marbipp.tmbl.gu.se

9

0   0

biodiversitet


Biologisk mångfald, mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem
Källa: marbipp.tmbl.gu.se

10

0   1

biotop


Livsmiljö. Beteckning för område med enhetlig miljö och vissa djur och växter.
Källa: marbipp.tmbl.gu.se


För att se alla definitioner för 54, logga in!