maritimeforum.se

Mottagna tummar upp3
Motagna tummar ner2
Karma:2 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (98)

1

1   0

feedertrafik


är ett slags matartrafik från stora transoceana hamnar till mindre hamnar i Europa. Feedertrafiken är ofta att betrakta som närsjöfart.
Källa: maritimeforum.se

2

1   1

imo


är ett regelsättande FN-organ inriktat på sjöfartsskydd och sjösäkerhet samt arbetet med att minska fartygs negativa miljöpåverkan.
Källa: maritimeforum.se

3

1   0

retrofit


om- eller tillbyggnation av ny teknik och nya funktioner på äldre båtar.
Källa: maritimeforum.se

4

0   0

maritim ordlista


Här bygger vi en maritim ordlista för klustrets aktörer och andra intresserade.
Källa: maritimeforum.se

5

0   0

ais


förkortning för automatic identification system. AIS är ett system som gör det möjligt att identifiera ett fartyg och följa dess rörelser från andra fartyg och från fartygstrafikservicens kontrollrum. Alla fartyg med bruttodräktighet över 300 ton som omfattas av SOLAS-konventionen och går i internationell trafik bör vara försedda med [..]
Källa: maritimeforum.se

6

0   0

bare boat


bare boat charter, är term för när en befraktare hyr ett fartyg utan besättning och bemannar, driver och underhåller det.
Källa: maritimeforum.se

7

0   0

barge


pråm, pråmfartyg eller inlandspråm (eller engelskans inland shipping vessel) är en flatbottnad båt anpassad för sina farvatten med 2-4 mans besättning. Den EU-klassade inlandssjöfarten omfattar pråmfartyg specialiserade för bulk-, olje-, bil- och containerlaster samt passagerarfartyg.
Källa: maritimeforum.se

8

0   0

befraktare


är den som hyr användningen av ett fartyg.
Källa: maritimeforum.se

9

0   0

befraktning


innebär hyra av användningen av ett fartyg. Det kan antingen vara resebefraktning, vilket betyder att användningen av fartyget hyrs för en specifik resa, eller tidsbefraktning vilket betyder att användningen av fartyget hyrs för en viss tid.
Källa: maritimeforum.se

10

0   0

bulk


är last som inte är förpackad när den fraktas, utan skeppas direkt i fartygets lastrum. Det finns våtbulk, exempelvis oljeprodukter och torrbulk i form av spannmål, gödsel, stål, kol, sten, mineralprodukter mm.
Källa: maritimeforum.se


För att se alla definitioner för 98, logga in!