mc2.chalmers.se

Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner0
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (25)

1

1   0

brytningsindex


Ett materials brytningsindex är ett mått på hur snabbt ljus går genom materialet. Ju högre brytningsindexet är desto lägre blir ljushastigheten.
Källa: mc2.chalmers.se

2

0   0

aggregationstillstånd


Ett ämnes aggregationstillstånd (eller faser) är dess termodynamiska jämviktstillstånd. De skiljer sig åt i typ och grad av ordning. De 3 klassiska faserna är fast, flytande och gas. De flesta ämnena har inga vätskekristallina faser.
Källa: mc2.chalmers.se

3

0   0

anisotropi


Ett anisotropt material har, till skillnad från ett isotropt, olika egenskaper i olika riktningar. Ett exempel du säkert känner till är kött; försök skära det längs respektive tvärs fibrerna, och du kommer se mycket olika resultat! Anisotropin hos vätskekristaller rör exempelvis deras växelverkan med ljus. Ljus som är planpolariserat [..]
Källa: mc2.chalmers.se

4

0   0

azimuthvinkeln


För att beskriva de olika delarna av ett roterande rörelseförlopp behövs azimuthvinkeln. Detta är vinkeln mellan det roterande föremålet i ett visst ögonblick relativt någon referensriktning. Som ett illustrativt exempel kan vi ta en klassisk (ej digital) klocka. Klockan 3 är den lilla visarens azimuthvinkel lika med 90° relativt "r [..]
Källa: mc2.chalmers.se

5

0   0

densitet


Ett ämnes massa per enhetsvolym.
Källa: mc2.chalmers.se

6

0   0

dielektricitetskonstant


Dielektricitetskonstantens storlek talar om hur starkt ett material kan polariseras av ett elektriskt fält. Dielektricitetskonstanten är i det allmänna fallet en tensor, så för anisotropa material är storleken olika i olika riktningar.
Källa: mc2.chalmers.se

7

0   0

dipol


En elektrisk dipol har en positiv laddning i ena änden och en negativ i den andra.
Källa: mc2.chalmers.se

8

0   0

direktor


Direktorn n är en storhet specifik för vätskekristaller. Det är en enhetsvektor som beskriver riktningen kring vilken molekylerna fluktuerar. Den har inget tecken: n=-n.
Källa: mc2.chalmers.se

9

0   0

fas


Se aggregationstillstånd!
Källa: mc2.chalmers.se

10

0   0

fas


Om två vågor med samma frekvens svänger så att de i alla ögonblick befinner sig i samma del av perioden, så svänger de i fas. Om en av vågorna däremot ständigt är något före den andra, är vågorna fasförskjutna i förhållande till varandra.
Källa: mc2.chalmers.se


För att se alla definitioner för 25, logga in!