mdh.se

Website:https://www.mdh.se/
Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner0
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (36)

1

1   0

hedersdoktor


Någon som har gjort framstående vetenskapliga insatser eller på annat sätt främjat forskningen vid ett universitet.
Källa: mdh.se

2

0   0

adjunkt


En adjunkt är en lärare vid ett universitet eller en högskola. En adjunkt har en examen från en grundläggande universitets- eller högskoleutbildning samt pedagogisk erfarenhet.
Källa: mdh.se

3

0   0

akademi


Akademi är en benämning för en högre läroanstalt eller ett lärt samfund. Ordet akademi kommer från den grekiska skola som Platon grundade i utkanten av Aten, vid en olivlund helgad åt sagohjälten Akademos. Tidigare kallades ofta universitet för akademi, till exempel Upsala Akademi.
Källa: mdh.se

4

0   0

amanuens


En amanuens är anställd vid ett universitet eller en högskola för att arbeta med undervisning, medverka i forskning och/eller administration. För att kunna anställas som amanuens måste man vara antagen till grundläggande universitets- eller högskoleutbildning. En anställning som amanuens får omfatta högst hälften av full arbetstid.
Källa: mdh.se

5

0   0

avhandling


Avhandlingen är den viktigaste delen av en forskarutbildning. En avhandling är en slags bok där den forskarstuderande beskriver sitt forskningsområde och sina forskningsresultat. En avhandling kan också vara en sammanställning av ett antal artiklar som den forskarstuderande fått publicerade under sin utbildning. Avhandlingen presenteras och [..]
Källa: mdh.se

6

0   0

dekanus


Fakultetsnämndens ordförande kallas dekanus. Dekanus tillsätts av rektor på förslag från fakulteten.
Källa: mdh.se

7

0   0

disciplin


Ämnesområde för forskning där man använder liknande frågeställningar och forskningsmetoder.
Källa: mdh.se

8

0   0

disputation


Disputationen är när en doktorand offentligt presenterar och försvarar sin avhandling.
Källa: mdh.se

9

0   0

docent


Docent är en akademisk titel. För att antas till en docenttjänst krävs doktorsexamen eller motsvarande kompetens samt vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. För att anses ha docentkompetens ska man ha en högre vetenskaplig kompetens än en person med doktorsexamen.
Källa: mdh.se

10

0   0

doktorand


En student som har antagits till och bedriver forskarutbildning.
Källa: mdh.se


För att se alla definitioner för 36, logga in!