media.amf.se

Website:https://www.amf.se/pressrum/
Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner13
Karma:-11 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (78)

1

1   1

pensionskapital


Pensionskapitalet består dels av ett garanterat värde som är beräknat med de antaganden om ränta, avkastningsskatt, avgifter och dödlighet som gällde för varje premiebetalning och dels av överskottsmedel.   Överskottsmedlen är inte garanterade utan är en del av bolagets riskkpital och kan återtas för att täcka förluster i bolaget.
Källa: media.amf.se

2

0   1

allmän pension


Den allmänna pensionen består av två delar: Inkomstpension och Premiepension. Du är med och betalar till pensionen genom en del av de skatter och avgifter som dras från din lön.
Källa: media.amf.se

3

0   1

alternativ itp


Tjänstemän som omfattas av ITP-avtalet och har en årsinkomst på över 10 prisbasbelopp har möjlighet att i samråd med arbetsgivaren välja en annan pensionslösning än ITP för lönedelar över 7,5 prisbasbelopp.
Källa: media.amf.se

4

0   1

amf


AMF (tidigare AMF Pension) ägs till hälften vardera av Svenskt Näringsliv och LO. Bolaget bildades 1973.   Bolagets juridiska namn: AMF Pensionsförsäkring AB. Organisationsnummer: 502033-2259. Styrelsens säte: Stockholm.   Tidigare var det juridiska namnet: Arbetsmarknadsförsäkring, Pensionförsäkrings AB.
Källa: media.amf.se

5

0   1

amf aktiv


AMF Aktiv är en privat pensionsförsäkring med så kallad flytträtt där du har både en traditionell försäkring och en fondförsäkring. Du kan när som helst flytta ditt sparande mellan den traditionella försäkringen och fondförsäkringen och tvärtom. Du kan även flytta sparandet till AMF Privat eller till ett annat bolag. Alla som är mellan 16 och 64 år [..]
Källa: media.amf.se

6

0   1

amf privat


Alla som är mellan 16 och 64 år kan pensionsspara i AMF Privat. Välj mellan två sparformer: traditionell försäkring, eller fondförsäkring.  Du bestämmer själv hur mycket du vill spara varje månad (dock lägst 100 kr) och kan när som helst göra uppehåll med betalningarna. Du kan börja ta ut ditt privata pensionssparande när du vill från 55 års ålder. [..]
Källa: media.amf.se

7

0   1

andelar


En del av en fond. Ju mer pengar du sparar i fonden, desto fler andelar äger du.
Källa: media.amf.se

8

0   1

atp


Merparten av den allmänna pension som dagens pensionärer får kommer från ATP-systemet (en del kommer från folkpensionssystemet). ATP betyder Allmän TilläggsPension och infördes på 1960-talet.
Källa: media.amf.se

9

0   1

avgifter


AMF tar ut en avgift för att förvalta dina pengar. Avgiften består av flera delar. Avgifterna kan när som helst ändras och påverkar då utvecklingen av försäkringens värde.
Källa: media.amf.se

10

0   1

avgångspension


Tjänstepension som börjar betalas ut till en anställd före pensionsålder (65 år) efter att den anställde har kommit överens med sin arbetsgivare om att avsluta sin anställning i förtid.
Källa: media.amf.se


För att se alla definitioner för 78, logga in!