mellanskog.se

Website:https://www.mellanskog.se/
Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner0
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (17)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

ståndortsindex


Mått på markens produktionsförmåga. Ståndortsindexet anger den höjd i meter som de grövsta träden antas kunna uppnå vid 100 års ålder. När du vet ståndortsindex kan du beräkna boniteten, som är ett mått på medelproduktionen under ideala förhållanden.
Källa: mellanskog.se (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

m3fub


Kubikmeter fast under bark. Alltså inmätt totalvolym under bark. När trädet avverkas mäts det oftast i fastkubikmeter, ett handelsmått med andra ord.
Källa: mellanskog.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

m3sk


Skogskubikmeter. När träden står kvar i skogen räknar man skogskubikmeter, det vill säga trädets stamvolym inklusive topp och bark ovanför stubben. Används exempelvis i skogsskötselplan och värdering av fastighet. 
Källa: mellanskog.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

m3to


Toppmätt kubikmeter. Måttenhet för att fastställa den sågbara delen av stocken. Det vill säga en cylinder med toppdiemeterns yta. En toppmätt kubikmeter är ungefär 80 procent av en fast kubikmeter. 
Källa: mellanskog.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

m3s


Stjälpt kubikmeter. Yttervolym av exempelvis en flishög.
Källa: mellanskog.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aptering


Uppdelning av trädstammar i virkessortiment.
Källa: mellanskog.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bestånd


Ett område där marktypen, trädslagen, trädåldern och de kommande skötselåtgärderna är ungefär desamma. Enhet som används vid all planering i skogen, sällan mindre än ett halvt hektar.
Källa: mellanskog.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bonitet


Skogsmarkens bördighet eller virkesproducerande förmåga. Boniteten avgörs i huvudsak av områdets jordmån, klimat, fuktighetsförhållanden och exposition. Boniteten uttrycks i skogskubikmeter per hektar och år. En bördig mark har hög bonitet.
Källa: mellanskog.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

grot


Grenar och toppar som blir kvar efter avverkning och används som biobränsle kallas grot.
Källa: mellanskog.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

grundyta


Ett mått på skogens täthet. Grundytan uttrycker den sammanlagda genomskärningsytan i brösthöjd (1,3 meter) på alla trädstammar inom en hektar (100 x 100meter). Anges i kvadratmeter, används för volymbestämmning och som ett mått på skogens slutenhet. Mäts oftast med relaskop.
Källa: mellanskog.se (offline)


För att se alla definitioner för 17, logga in!