miljokvalitet.se

Woonplaats:1
Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner1
Karma:-1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (15)

1

1   1

miljö


 betyder i sammanhanget miljöarbete vår omgivande yttre miljö, dvs ekosystemen, eller det vi i dagligt tal kallar naturen.
Källa: miljokvalitet.se

2

0   0

agenda 21


 föddes vid 1992 års FN-konferens om Miljö och Utveckling i Rio. Resultatet blev bland annat dokumentet ”Agenda 21″, undertecknat av 181 länder däribland Sverige. Agenda 21 betyder en agenda för hållbar utveckling under det 21:a århundradet. Den ställer upp riktlinjer för miljö och utveckling ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Ut [..]
Källa: miljokvalitet.se

3

0   0

biologisk mångfald


innebär variationsrikedom i naturen. Det kan vara antal olika ekosystem, antal olika arter, antal olika gener inom en och samma art. Stor biologisk mångfald minskar risken för utslagning och kollaps av ekosystem eller arter. Näringsväven i naturen blir mer robust om det finns flera arter som samspelar. Många olika ekosystem, arter och gener ökar oc [..]
Källa: miljokvalitet.se

4

0   0

certifiering


 innebär att en extern part/revisor intygar att verksamheten uppfyller ett antal fastställda krav i t ex ISO-standarder. Vid godkänd genomgång utfärdas certifikat med viss giltighetstid.
Källa: miljokvalitet.se

5

0   0

ekologi


 kommer från grekiskans oikos ”hus” och logos ”lära”. Ekologi som vetenskap beskrivs som studiet av relationerna mellan olika levande organismer och mellan dessa och den fysiska omvärld de lever i.
Källa: miljokvalitet.se

6

0   0

ekonomi


 kommer också från grekiskans oikos
Källa: miljokvalitet.se

7

0   0

ekosystem


 är små eller stora samhällen i naturen som består av växter, djur, mikroorganismer mm som tillsammans gör att naturen eller en del av den fungerar. Människan ingår också i ekosystemen.
Källa: miljokvalitet.se

8

0   0

emas


är EU:s frivilliga miljöstyrnings- och miljörevisionsordning. Den baseras på ISO 14001 och innehåller dessutom krav på offentlig redovisning av verksamhetens miljöarbete.
Källa: miljokvalitet.se

9

0   0

gri


, Global Reporting Initiative
Källa: miljokvalitet.se

10

0   0

gröna cellen


 är den egentliga grunden till vårt välstånd. Den har förmågan att fånga upp instrålande solenergi, näringsämnen och vatten och med detta skapa föda och energi till alla högre organismer. Utan gröna celler – inget högre liv.
Källa: miljokvalitet.se


För att se alla definitioner för 15, logga in!