minhuvudvark.se

Mottagna tummar upp0
Motagna tummar ner0
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (18)

1

0   0

aura


Symtom som uppträder i fasen före huvudvärk som kan rubba balans, muskelkoordination, sinnesintryck, tal eller syn
Källa: minhuvudvark.se

2

0   0

hortons huvudvärk


En huvudvärk av allvarlig intensitet och med smärta centrerad runt ögonhålan
Källa: minhuvudvark.se

3

0   0

tidiga varningstecken


En uppsättning symtom som utvecklas före huvudvärksdelen av ett migränanfall
Källa: minhuvudvark.se

4

0   0

emotionella symtom


Symtom på ett migränanfall som påverkar ditt humör eller din sinnesstämning
Källa: minhuvudvark.se

5

0   0

ergotaminer


En särskild migränmedicin som kan användas för måttlig till svår migrän.
Källa: minhuvudvark.se

6

0   0

beredning


En term som används för att beskriva de olika former ett visst läkemedel kan finnas i (t.ex orala tabletter, nässpray, självupplösande tabletter eller injektioner)
Källa: minhuvudvark.se

7

0   0

huvudvärksfas


Huvuddelen av ett migränanfall där det överväldigande symtomet oftast är en bultande, huvudvärk på ena sidan av huvudet
Källa: minhuvudvark.se

8

0   0

migrän


En återkommande, allvarlig och ibland handikappande huvudvärk. Kännetecknas av en bultande huvudvärk på ena sidan av huvudet och med eventuellt illamående och känslighet för starkt ljus/buller
Källa: minhuvudvark.se

9

0   0

migränspecifik medicin


Mediciner som har utvecklats för att behandla vissa typer av neurovaskulär huvudvärk (t.ex. migrän och Hortons huvudvärk)
Källa: minhuvudvark.se

10

0   0

icke-specifik medicin


Mediciner som används för att behandla en rad smärttillstånd
Källa: minhuvudvark.se


För att se alla definitioner för 18, logga in!