miun.se

Website:https://www.miun.se
Mottagna tummar upp0
Motagna tummar ner3
Karma:-2 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (73)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

adjunkt


En adjunkt är en lärare vid ett universitet eller en högskola. En adjunkt har en examen från en grundläggande universitets- eller högskoleutbildning samt pedagogisk erfarenhet.
Källa: miun.se (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akademi


Akademi är en benämning för en högre läroanstalt eller ett lärt samfund. Ordet akademi kommer från den grekiska skola som Platon grundade i utkanten av Aten, vid en olivlund helgad åt sagohjälten Akademos. Tidigare kallades ofta universitet för akademi, till exempel Upsala Akademi.
Källa: miun.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

alumn


Ett universitets eller en högskolas alumn är en person som har studerat där. Även andra personer med anknytning till universitetet eller högskolan, till exempel pensionerade lärare, kallas ibland alumner. Ordet alumn är latin och betyder elev, skyddsling.
Källa: miun.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

antagning


Antagning är den process där universitetet eller högskolan avgör vilka som får börja på en kurs eller ett utbildningsprogram. Universitetet/högskolan undersöker först om de sökande har behörighet för kursen eller utbildningsprogrammet. Om det är fler behöriga sökande till en kurs eller ett program än vad det finns platser måste de sökandes meriter [..]
Källa: miun.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

antagningsordning


Enligt Högskoleförordningen (HF 6 kap. 3 §) skall vid varje lärosäte finnas en så kallad antagningsordning. Med antagningsordning avses ”de regler för grundläggande högskoleutbildning som högskolan tillämpar dels i fråga om ansökan, behörighet och undantag från behörighetsvillkor samt urval, dels i fråga om hur beslut om antagning och undantag från [..]
Källa: miun.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avhandling


Avhandlingen är den viktigaste delen av en forskarutbildning. En avhandling är en slags bok där den forskarstuderande beskriver sitt forskningsområde och sina forskningsresultat. En avhandling kan också vara en sammanställning av ett antal artiklar som den forskarstuderande fått publicerade under sin utbildning. Avhandlingen presenteras och försvar [..]
Källa: miun.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avslutningshögtid


En högtidsstund då alla studenter som avslutar sina studier vid Mittuniversitetet kan delta (anmälan om deltagande fordras). Programmet för högtidsstunden varierar mellan campusorterna och terminssluten, men kan exempelvis innehålla tal, musik och utdelning av minnesmärken.    
Källa: miun.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

behörighet


För att studera vid universitet eller högskola måste man ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas också behörighetskrav. De är indelade i grundläggande behörighet och särskild behörighet. Den grundläggande behörigheten krävs för all högre utbildning. Utöver den grundläggande behörigheten kräver de flesta utbildningar ytterligare förkunskaper [..]
Källa: miun.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

betyg


Från och med höstterminen 2007 tillämpar Mittuniversitetet en sjugradig målrelaterad betygsskala, med betygen A till F. A är det högsta betyget, Fx och F står för underkänt. Att betygen är målrelaterade innebär att de sätts efter förutbestämda kriterier. Skalan A-E används för att beskriva hur väl du uppfyller lärandemålen. För att bli godkänd på e [..]
Källa: miun.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

campus


Campus är samma sak som universitetsområde. Mittuniversitetet har tre campus – Härnösand, Sundsvall och Östersund.
Källa: miun.se (offline)


För att se alla definitioner för 73, logga in!