mixtum.se

Website:https://www.mixtum.se
Mottagna tummar upp2
Motagna tummar ner1
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (34)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

diffus solinstrålning


Den solinstrålning som når marken via reflektion och passage genom moln, dvs. den som inte ger någon skugga.
Källa: mixtum.se (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

medium


Värmebärare i form av vätska eller luft för transport av värme.
Källa: mixtum.se (offline)

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

absorbator


Solfångarens upptagningsyta som omvandlar solinstrålningen till värme.
Källa: mixtum.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ackumulatortank


Tank för mottagning, lagring och avgivning av värme.
Källa: mixtum.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

arbetstank


Kallas även volymförstorare. Tank på c:a 100 liter som hjälper en värmepump att få längre och färre arbetscykler. Arbetstanken förbättrar även regleringen av temperaturen på vattnet som går ut till radiatorer och golvvärme.
Källa: mixtum.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

btu


Ett mått på energi som främst används i England och USA. 1 BTU är den energi som åtgår för att värma 1 pound vatten 1°F. 1 BTU = 1055 J (Joule)
Källa: mixtum.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cirkulationspump


Pump som transporterar mediet i ett rörsystem.
Källa: mixtum.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cop


Se värmefaktor.
Källa: mixtum.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

differentialtermostat


En termostat som slår till och från en funktion beroende på skillnaden i temperatur mellan två mätpunkter. Används typiskt för att styra cirkulationspumpen mellan solfångaren och ackumulatortanken.
Källa: mixtum.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dubbelmantlad


Tank med dubbla väggar där mellanrummet används för värmetransporterande medium.
Källa: mixtum.se (offline)


För att se alla definitioner för 34, logga in!