mms.se

Website:https://mms.se/
Mottagna tummar upp18
Motagna tummar ner16
Karma:3 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (278)

1

3   0

validitet


mått på hur väl man mäter det man vill mäta d.v.s. hur väl syfte och resultat stämmer överens. En hög validitet innebär en hög frånvaro av systematiska mätfel.
Källa: mms.se

2

2   0

audit


utvärdering av en organisation, ett system, en process eller ett projekt, som genomförs för att kontrollera att validiteten och reliabiliteten i informationen är korrekt.
Källa: mms.se

3

2   0

sociala medier


betecknar aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och skapande av media. Det kan ta sig uttryck i internetforum, bloggar, poddradio och artikelkommentarer.
Källa: mms.se

4

1   0

demografiska data


används för att kunna beskriva befolkningens sammansättning. Exempel på demografiska data kan vara kön, ålder, inkomst, utbildning och boendeform.
Källa: mms.se

5

1   0

infotainment


medieinnehåll med en strävan att vara både informativt och underhållande.
Källa: mms.se

6

1   1

multitasking


syftar till användningen av flera medieplattformar samtidigt.
Källa: mms.se

7

1   0

streaming


innebär att användaren tittar på en video på sin dator eller mobiltelefon samtidigt som videon överförs, bild för bild, via internet. Streaming används både för uppspelning av lagrade filer på webbplatser och för att se på direktsända evenemang via internet.
Källa: mms.se

8

1   0

webbläsarbaserad site-centric mätning


mätmetod med taggning av sidor, där visning av sidor i webbläsaren loggas.
Källa: mms.se

9

0   0

4g


den fjärde generationens nät för mobilkommunikation, ett samlingsnamn på framtida standarder bortom 3G.
Källa: mms.se

10

0   0

a-region – arbetsmarknadsregion


består av en eller flera samarbetande centralorter eller områden. Begreppet har utarbetats av Arbetsmarknadsstyrelsen och Statistiska Centralbyrån. Begreppet används ofta i mediesammanhang för att beskriva en produkts spridningsområde.
Källa: mms.se


För att se alla definitioner för 278, logga in!