mote.piratpartiet.se

Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner0
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (28)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

listval


Ett sätt att välja personer till olika uppdrag i partiet. Med listval kan man bara lägga kompletta förslag till hur hela den grupp som ska väljas ska se ut, och dessa kompletta förslag sedan ställs mot varandra, ofta i flera omgångar, där det förslag till slut segrar som får flest röster.
Källa: mote.piratpartiet.se (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

mötet öppnar om


00:00")' />Allmän information från presidietTidsplan för mötetDagordning1. Mötets öppnande2. Mötets behörighet3. Eventuellt godkännande av fyllnadsvalda mötespresidium4. Val av två justerare5. Godkännande av voteringsordningen6. Eventuella bordlagda frågor från tidigare medlemsmöte7. PropositionerP01: Proposition kring tillsättande av [..]
Källa: mote.piratpartiet.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ansvarsfrihet


Vårmötet tar ställning till ansvarsfrihet för styrelsen. Att ge en styrelse ansvarsfrihet betyder att man förklarar att man inte tänker kräva styrelsen på ekonomisk eller annan ersättning för förluster partiet råkat ut för på grund av allvarligt slarv eller regelbrott från styrelsens sida. (Däremot behåller man rätten att kräva ersättning om det se [..]
Källa: mote.piratpartiet.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ekonomisk berättelse


Styrelsens rapport om partiets ekonomi under förra året. Innehåller vanligen dels en resultaträkning, som visar varifrån pengarna under året kommit, vart de gått och om man har gjort en vinst eller förlust. Dels en balansräkning, som visar hur mycket tillgångar (pengar, värdefulla saker, fordringar) och skulder man har vid årets slut. Ett balansera [..]
Källa: mote.piratpartiet.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fyllnadsval


Om en ledamot som är vald för en längre period avgår i förväg hålls fyllnadsval efter honom/henne. Den fyllnadsvalde fortsätter inneha posten så länge som den avgångne skulle haft den.
Källa: mote.piratpartiet.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

jämkning


Om flera motionärer upptäcker att de tycker ungefär samma sak men uttryckt det lite olika, eller tror att de kan kompromissa fram en gemensam linje med större chans att vinna, kan de jämka sig. Det innebär antingen att de bestämmer sig för att dra tillbaka alla sina yrkanden utom ett par få, eller att de skriver ett eller ett par nya yrkanden, och [..]
Källa: mote.piratpartiet.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kandidat


En nominerad person, som inom föreskriven tid accepterat nomineringen, och som därför kan väljas till posten ifråga.
Källa: mote.piratpartiet.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

lyfta tillbakadragna yrkanden


Om en sådan jämkning leder till att ett yrkande försvinner som du absolut vill stödja (t ex för att du inte är nöjd med den ursprungliga förslagsställarens kompromissande) har du möjlighet att lyfta ett tillbakadraget yrkande, dvs ta upp det igen, så att det fortsätter "vara med i leken". Du måste dock vara på din vakt - du har ba [..]
Källa: mote.piratpartiet.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

mandatperiod


Ibland slarvigt kallat mandat. Den period man väljer en person eller grupp för. Mandatperioden behöver t ex inte nödvändigtvis börja i samma ögonblick som valet är avslutat, utan startar ibland först en tid därefter.
Källa: mote.piratpartiet.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

motion


Ett dokument med ett eller flera sammanhängande förslag från en eller flera medlemmar. Normalt sett en motivering till varför beslut bör fattas, följt av ett eller flera konkreta förslag, sk. yrkanden.
Källa: mote.piratpartiet.se (offline)


För att se alla definitioner för 28, logga in!