motorcarrierinfra.in.gov

Woonplaats:1
Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner3
Karma:-1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (201)

1

1   0

mellanhand


En säkerhetsattack som kännetecknas av tredjepartsingrepp i meddelanden. Tredjeparten, mellanhanden, dekrypterar meddelandet, krypterar det på nytt (med eller utan ändringar i originalmeddelandet) och skickar det till den ursprungliga mottagaren –allt sker utan att den rätta sändaren och mottagaren känner till det. Den här typen av säkerhetsattacke [..]
Källa: motorcarrierinfra.in.gov

2

0   0

aci


Se objekt för åtkomstkontroll (ACI).
Källa: motorcarrierinfra.in.gov

3

0   0

acp


Se policypunkt för åtkomstkontroll.
Källa: motorcarrierinfra.in.gov

4

0   0

administrativt område


Ett delträd på en katalogserver vars poster kontrolleras (schema, ACL och kollektiva attribut) av en enda administrativ behörighet.
Källa: motorcarrierinfra.in.gov

5

0   0

aktiveringsagent


En applikation eller process som översätter Oracle-specifika aktiveringshändelser till externa eller tredjeparts applikationsspecifika händelser.
Källa: motorcarrierinfra.in.gov

6

0   0

aliasattribut


Det attribut som används för att unikt identifiera en användare i hela katalogen. Standardvärdet är uid. Det används i applikationer för att förvandla ett enkelt användarnamn till ett helt unikt namn. Aliasattributet kan inte ha flera värden,–dvs. en användare kan inte ha flera alias lagrade under samma attributnamn.
Källa: motorcarrierinfra.in.gov

7

0   0

allmän nyckel


I allmän nyckelkryptering görs den här nyckeln allmän för alla och används huvudsakligen för kryptering men kan också användas för verifiering av signaturer.
Källa: motorcarrierinfra.in.gov

8

0   0

allmän nyckelkryptering


En kryptering som baseras på metoder som innefattar en allmän nyckel och en privat nyckel.
Källa: motorcarrierinfra.in.gov

9

0   0

allmän nyckelkryptering


En process där den som sänder ett meddelande krypterar det med den allmänna nyckeln från mottagaren. Vid ankomsten dekrypteras meddelandet av mottagaren med mottagarens privata nyckel.
Källa: motorcarrierinfra.in.gov

10

0   0

allmänt/privat nyckelpar


En matematiskt relaterad uppsättning av två nummer där ett kallas privat nyckel och det andra en allmän nyckel. Allmänna nycklar görs vanligtvis lätt tillgängliga, medan privata nycklar endast är tillgängliga för sina ägare. Data som krypterats med en allmän nyckel kan endast dekrypteras med sin associerade privata nyckel och vice versa. Data som k [..]
Källa: motorcarrierinfra.in.gov


För att se alla definitioner för 201, logga in!