mucf.se

Website:https://www.mucf.se
Mottagna tummar upp0
Motagna tummar ner1
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (13)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktivt deltagande


I projekt inom EU-programmet Erasmus+ Ung och Aktiv som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor administrerar är det deltagarna själva som ska vara aktiva. Deltagarna ska äga projekten och vara aktiva aktörer, inte konsumenter.
Källa: mucf.se (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cisperson


Förenklat uttryckt är en cisperson en person som inte är en transperson.
Källa: mucf.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

funktionshinder


Beskriver den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.
Källa: mucf.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

funktionsnedsättning


Personer med funktionsnedsättning har en helt eller delvis nedsättning av funktionsförmågor som kan vara fysiska, psykiska och ha kognitiva inslag. Funktionsnedsättning kan vara medfött eller bero på sjukdom och vara olika länge.
Källa: mucf.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

hbt


Är ett samlingsnamn för homosexuella, bisexuella och transpersoner. Sexuell läggning handlar om vem man blir kär i och sexuellt upphetsad av. En heterosexuell person har förmågan att bli kär i, attraherad av eller kåt på tjejer om man är kille eller killar om man är tjej. En homosexuell person har förmågan att bli kär i, attraherad av eller kåt på [..]
Källa: mucf.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

hbtq


En samlingsbeteckning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queers. I många sammanhang talar man om hbt-personer, ibland ingår queers i samlingsbeteckningen. I engelskspråkiga länder kan q också stå för questioning (sökande). Här står det för queer.
Källa: mucf.se (offline)

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

hen


Kan användas istället för hon och han. Exempelvis om man inte vet vilket kön en person har eller om personer som definierar sig som något annat än tjej eller kille.
Källa: mucf.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inkludering


Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor administrerar EU-programmet Erasmus+ Ung och Aktiv. När vi pratar om inkludering i samband med det EU-programmet betyder det att alla ungdomar ska ha samma möjligheter till internationella erfarenheter. Inkluderingsprojekt riktar sig direkt eller indirekt till olika grupper av ungdomar med begränsad [..]
Källa: mucf.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

intergender


Är en person som inte vill inordna sig i den traditionella uppdelningen i man och kvinna, och som identifierar sig som mellan eller bortom könen. Det har ingenting att göra med hur personens kropp ser ut utan handlar om vilket kön man känner sig som (könsidentitet).
Källa: mucf.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

interkulturellt lärande


Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fördelar pengar till ungdomsutbyten. Vid internationella ungdomsutbyten talar vi om interkulturellt lärande som ett sätt att låta sin egen kulturella bakgrund möta andras. Hur uppfattar andra världen? Interkulturellt lärande förenar begreppen kultur och lärande. Kultur beskrivs ofta som grundläggand [..]
Källa: mucf.se (offline)


För att se alla definitioner för 13, logga in!