musikverket.se

Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner1
Karma:1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (187)

1

1   0

epos


Det grekiska ursprungsordet betyder "det sagda ordet". Numera syftar epos på en längre berättande dikt, således ett verk i versform som i regel är avsett att sjungas. Sådana verk eller verkkomplex har förekommit – och förekommer fortfarande – i många kulturer världen över. Ofta har de och deras förmedlare hög status, någ [..]
Källa: musikverket.se

2

0   0

ackord


Samklang av tre eller flera toner. I västerländsk funktionsharmonisk musik ges olika ackord olika funktion i ett harmoniskt förlopp (jämför funktionsharmonik). De vanligaste funktionerna är tonika (T), subdominant (S) och dominant (D). Om en ackompanjemang bygger på en västerländsk durskala bildas (T) av en treklang utgående från grundt [..]
Källa: musikverket.se

3

0   0

ackulturation


Se transkulturation.
Källa: musikverket.se

4

0   0

aerofoner


Blåsinstrument, enligt den spridda klassifikation av musikinstrument som utarbetats av Curt Sachs och Erich von Hornbostel.
Källa: musikverket.se

5

0   0

akustik


Ljudlära. Akustik är läran om toner och klanger ur ett fysikaliskt perspektiv. Akustiskt sett utgörs en ton av regelbundna svängningar som fortplantas i ett material. Mest betydelsefullt för oss är förstås luft, men även vatten, metaller etc överför ljudvågor bra. Tonhöjden avgörs av svängningarnas frekvens. Styrkan avgörs av svän [..]
Källa: musikverket.se

6

0   0

allspel


Idén om en gemensam spelmansrepertoar föddes i samband med de första spelmanstävlingarna i början av 1900-talet. Allspelslåtarna skulle bilda ett förråd av gemensamma låtar för alla spelmän. Det är alltså samma tanke som skolans stamsånger. Spelmanstävlingen i Nyland 1906 som anordnades av den finlandssvenska musikforskaren Otto Ande [..]
Källa: musikverket.se

7

0   0

alphorn


Samlingsnamn för långa trätrumpeter som används i herdekulturer. Den Schweiziska typen är ofta 3-4 meter långa. Liknande instrument finns i herdekulturerna i bl.a. Skandinavien, Ryssland, Ungern, Rumänien och i de tyska högländerna. I Schweiz finns mer än 20 tillverkare som producerar alphorn, huvudsakligen för export. Jämför lur.
Källa: musikverket.se

8

0   0

ambitus


Termen används inom musiketnologin för att beteckna en melodis omfång – från lägsta till högsta förekommande ton.
Källa: musikverket.se

9

0   0

arenamodellen


En teoretisk modell/metafor för att beskriva musicerandets villkor i ett samhälle. I denna symboliska betydelse kan en arena vara olika sammanhang där musik framförs – allt från interna fester till skivstudior och Internet.Litteratur: Dan Lundberg, Krister Malm & Owe Ronström 2000. Musik Medier Mångkultur Gidlunds förlag: Uppsala.
Källa: musikverket.se

10

0   0

asymmetrisk rytm


När alla taktdelar inte är lika långa. Egentligen när en rytm är uppbyggd av pulsgrupper om både två och tre slag. En 9-takt kan alltså vara symmetrisk 3+3+3 och asymmetrisk t.ex. 2+2+2+3. Asymmetrisk rytmer är vanligt bland annat i pols och polska från Norge och Västsverige, samt i musik från Balkan, Turkiet och sydvästra Asien. Ofta [..]
Källa: musikverket.se


För att se alla definitioner för 187, logga in!