myntkabinettet.se

Mottagna tummar upp2
Motagna tummar ner2
Karma:-1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (65)

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

revolution


(1) en genomgripande och djupgående förändring av samhället som sker över tid, eller (2) en snabb förändring av det politiska systemet, såsom den ärorika revolutionen i England år 1688, den amerikanska revolutionen år 1776 och den franska revolutionen år 1789.
Källa: myntkabinettet.se (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

agrara revolutionen


Jordbrukets genomgripande omställning under 1700- och 1800-talen i merparten av Västeuropas länder. Innefattade jordägande, redskapsteknik, odlingssystem och odlingsväxter. Avskaffade den tidigare ägosplittringen samt det äldre jordbrukets kollektiva bruknings- och ägandeformer. Skiftesrörelsen i Sverige genomfördes i tre steg (storskifte år 1749, [..]
Källa: myntkabinettet.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktie


Ett bevis på en kapitalinsats i ett aktiebolag - den i Sverige utan jämförelse viktigaste företagsformen. Aktien ger ett delägarskap i företaget och därmed rätt att deltaga i bolagsstämma. Den som köper en aktie har ingen garanti för att den skall ge en bestämd årlig inkomst. Vanligt idag är aktieköp som ingår i bankfonder. Förr utgav bolagen vackr [..]
Källa: myntkabinettet.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

areella näringar


De näringsgrenar som använder land och/eller vatten för produktion eller fångst av biologiskt relaterade varor och tjänster.
Källa: myntkabinettet.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktörsteori


en teori som betonar mänskligt handlande, drivkrafterna bakom människors handlande och konsekvenserna av individers (aktörers/agenters) och organisationers (företag, hushåll, myndigheter, m.m.) handlande. Vilar på David Humes rationalitetsparadigm.
Källa: myntkabinettet.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

animalieproduktion


produktion av livsmedel från djurriket.
Källa: myntkabinettet.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

arbitrage


valutahandel med syfte att utnyttja kursskillnaderna på de olika marknaderna.
Källa: myntkabinettet.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bankfack


bankerna erbjuder bankfack där värdehandlingar, smycken eller dylikt kan ligga i tryggt förvar. Värdesakerna förvaltas av ägaren och man betalar hyra för bankfacket.
Källa: myntkabinettet.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bnp


bruttonationalprodukt = ett mått på värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett lands formella ekonomi under ett år. Därtill kommer informella och kriminella ekonomiska aktiviteter. BNP-tillväxt anger hur ett lands materiella standard förändras över tid, men mäter varken ”välfärd” eller ”lycka” och säger inget om hur tillväxten fördelas [..]
Källa: myntkabinettet.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

clearing


utjämning av betalningar.
Källa: myntkabinettet.se (offline)


För att se alla definitioner för 65, logga in!