naturskyddsforeningen.se

Website:https://www.naturskyddsforeningen.se/
Mottagna tummar upp16
Motagna tummar ner7
Karma:8 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (33)

1

8   0

kondensera


När en gas övergår till flytande form, till exempel när vattenånga blir flytande vatten.
Källa: naturskyddsforeningen.se

2

3   6

naturresurs


Något från naturen som vi människor kan utnyttja för att tillgodose våra behov.
Källa: naturskyddsforeningen.se

3

2   0

energitillförsel


Den mängd energi som utvinns från energikällorna. Energitillförseln är större än energianvändningen, framförallt eftersom en del energi går förlorad på vägen till användaren.
Källa: naturskyddsforeningen.se

4

1   0

energiprincipen


Princip som säger att energi varken kan skapas eller förintas, bara omvandlas.
Källa: naturskyddsforeningen.se

5

1   0

växthuseffekt


Egenskap hos atmosfären som gör att jordens medeltemperatur är högre än den skulle varit utan atmosfär. Människans utsläpp av växthusgaser förstärker växthuseffekten, vilket leder till klimatförändringar.
Källa: naturskyddsforeningen.se

6

1   0

växthusgaser


De gaser som gör att växthuseffekten finns. De stoppar den värmestrålning som är på väg att lämna jorden och skickar tillbaka den mot jordytan igen. Koldioxid, metan och lustgas är exempel på växthusgaser. 
Källa: naturskyddsforeningen.se

7

0   0

biobränsle


Biobränslen är bränslen som kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på biobränslen är ved, rapsolja och avfall.
Källa: naturskyddsforeningen.se

8

0   0

effekt


Beskriver hur snabbt energiomvandlingar sker, till exempel hur snabbt en lampa kan omvandla el till ljus och värme.
Källa: naturskyddsforeningen.se

9

0   0

ekosystem


Ett ekosystem är allt som lever och alla livsmiljöer inom ett område, till exempel en bit natur och alla dess djur och växter samt marken, vattnet och klimatet.
Källa: naturskyddsforeningen.se

10

0   0

elektricitet


Elektricitet är laddningar som rör sig. Till exempel kan elektricitet vara elektroner som rör sig i en metall.
Källa: naturskyddsforeningen.se


För att se alla definitioner för 33, logga in!