nvb10.se

Woonplaats:1
Mottagna tummar upp3
Motagna tummar ner3
Karma:1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (90)

1

2   1

zygotisk genterapi


Föra in nya gener i en människa på ett sådant sätt att de nya generna kan gå i arv till kommande generationer.
Källa: nvb10.se

2

1   1

sekvensering


Metod för att bestämma den inbördes ordningen av de fyra kvävebaserna (A, T, G och C) i en DNA-molekyl.
Källa: nvb10.se

3

0   0

allel


En av två eller flera varianter av en gen. Vilken av genvarianterna man har påverkar t.ex. vilken hårfärg eller blodgrupp man får. Aminosyra Byggstenarna i proteiner. Det finns totalt 20 olika aminosyror, varav åtta är essentiella (se essentiella aminosyror).
Källa: nvb10.se

4

0   0

antibiotikaresistens


Motståndskraft mot antibiotika. Många mikroorganismer har gener som gör dem resistenta mot antibiotika. Denna typ av gener används av forskare för att identifiera vilka mikroorganismer eller vilka celler i en växt som tagit upp den gen man vill tillföra.
Källa: nvb10.se

5

0   0

antigen


Ett kroppsfrämmande ämne som gör att immunförsvaret reagerar och bildar antikroppar.
Källa: nvb10.se

6

0   0

antikroppar


Proteiner som upptäcker och identifierar kroppsfrämmande ämnen som bakterier och virus.
Källa: nvb10.se

7

0   0

arabidopsis thaliana


Det latinska namnet på backtrav, en modellväxt inom växtbiologin.
Källa: nvb10.se

8

0   0

arvsanlag


Samma sak som gen.
Källa: nvb10.se

9

0   0

bacillus thuringensis


En jordbakterie som bildar proteiner som är giftiga för vissa insektsgrupper. De gener som uttrycker dessa proteiner kallas cry-gener och har med hjälp av genteknik förts in i bl.a. majs och bomull. De kallas då Bt-majs respektive Bt-bomull och är resistenta mot vissa grupper av insekter. Bakterien används även i ekologiskt jordbruk för at [..]
Källa: nvb10.se

10

0   0

backtrav


Det svenska namnet på modellväxten Arabidopsis thaliana.
Källa: nvb10.se


För att se alla definitioner för 90, logga in!