nyteknik.se

Website:https://www.nyteknik.se
Mottagna tummar upp54
Motagna tummar ner67
Karma:-12 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (1554)

1

0   2

3gpp


Världsomspännande samarbetsprojekt som standardiserar GSM-baserade tredje generationens mobilkommunikationssystem 3GPP utvecklar de tekniska specifikationerna för UMTS, EDGE och GPRS.
Källa: nyteknik.se

2

0   2

absorbator


(i solfångare:) anordning som mottar infallande solstrålning och omformar solstrålningsenergin till värme
Källa: nyteknik.se

3

0   2

absorberad dos


Mängd strålningsenergi som absorberas i en massenhet av ett material, ett system eller en vävnad under en given tid
Källa: nyteknik.se

4

0   2

absorption


Process (1) vid vilken ett ämne (1) upptas i det inre av ett annat ämne (1)(av ljud:) process (1) genom vilken ljudenergi minskas genom energiupptagning hos ett ämne (1)(av elektromagnetisk strålning:) omvandling av strålningsenergi till värme Exempel: absorption av ljus eller mikrovågor.
Källa: nyteknik.se

5

0   2

accelerator


Ämne (1) som påskyndar kemisk reaktion Acceleratorer används vanligen i låg halt, t.ex. vid vulkning av gummi eller vid härdning av harts.
Källa: nyteknik.se

6

0   2

accessnät


Del av telenät mellan stamnätets element och teleterminaler Inom mobilkommunikation består stamnätets element till exempel av mobiltelefonväxlar (1), register som hör till kontrollsystem och GPRS-noder.
Källa: nyteknik.se

7

0   2

ackumulator


Anordning för energilagring vilken kan återuppladdas efter urladdning
Källa: nyteknik.se

8

0   2

ackumuleringsförmåga


Värmekapacitet hos byggnad, beräknad såsom kvoten av värmelagring och temperaturändring Värmekapaciteten anges med eller utan inredning, med eller utan i byggnaden lagrade produkter.
Källa: nyteknik.se

9

0   2

adhesion


Kroppars sammanhållning genom attraktion i beröringsytor
Källa: nyteknik.se

10

0   2

adsorption


Process (1) vid vilken ett ämne (1) upptas på ytan av eller i det yttre av ett annat ämne (1)
Källa: nyteknik.se


För att se alla definitioner för 1554, logga in!