ollevejde.se

Website:http://www.ollevejde.se
Mottagna tummar upp7
Motagna tummar ner6
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (439)

1

1   0

bråkdel


Vardagligt, mycket liten del av något. Ibland menar man med bråkdel ett bråk som har täljaren 1.   Ex: 1/7, 1/15 Ibland menar man den andra delen av ett tal i blandad form. Ex: I talet (fyra och [..]
Källa: ollevejde.se

2

1   0

gemensam nämnare


Tal eller annat uttryck som är delbart med samtliga nämnare till ett antal bråk. Ex: Talet 15 är en gemensam nämnare till bråken 1/3 och 4/5. Det är delbart med både 3 och 5. Tre andra gemensa [..]
Källa: ollevejde.se

3

1   0

kilo


Ett prefix (en förstavelse) med talvärdet 1 000. Det betecknas k. Av ett grekiskt ord som betyder tusen. Som tiopotens skrivs det 103 (tio upphöjt till tre). Ex: 3 km = 3·1 000 m = 3 000 m. Åter
Källa: ollevejde.se

4

1   0

polynom


[pollynå´m] Ett antal algebraiska termer som förenas med plustecken och/eller minustecken. Ordet polynom kommer av ett grekiskt och ett latinskt ord som betyder många respektive namn. Se också al [..]
Källa: ollevejde.se

5

1   0

riktningskoefficient


Tal som anger lutningen av en (rät) linje i ett koordinatsystem. Se vidare linjens ekvation. Åter
Källa: ollevejde.se

6

1   0

stambråk


Bråk vars täljare är talet 1. Ex: Åter
Källa: ollevejde.se

7

1   0

täljare


Det tal eller annat uttryck i ett bråk som står ovanför bråkstrecket. En gammal minnesregel är ”Täljaren i taket och nämnaren nederst”. Se också nämnare. Ex: Täljaren är 8 i bråket och a [..]
Källa: ollevejde.se

8

0   0

abskissa


Äldre ord för x-koordinat som är ett tal som svarar mot en punkt på x-axeln. Det kommer av ett latinskt ord som betyder skära av. Motsvarande äldre ord för y-koordinat är ordinata, som kommer [..]
Källa: ollevejde.se

9

0   0

absolutbelopp


Siffervärdet av ett tal oberoende av om talet är positivt (+) eller negativt (–). De lodräta tecknen i exemplen nedan kallas absolutbeloppstecken. Ex: Absolutbeloppet av –3 är 3; det skrivs |–3 [..]
Källa: ollevejde.se

10

0   0

absolut frekvens


Hur många gånger en viss observation (ett visst resultat) förekommer i ett statistiskt material. Adjektivet absolut kan i regel utelämnas. Vanlig symbol är f. Ordet frekvens kommer av ett latinsk [..]
Källa: ollevejde.se


För att se alla definitioner för 439, logga in!