omboende.se

Mottagna tummar upp6
Motagna tummar ner2
Karma:3 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (83)

1

2   0

generalentreprenad


Beställaren tillhandahåller alla bygghandlingar och tecknar endast avtal med en generalentreprenör som sedan anlitar och ansvarar för alla övriga sidoentreprenörer och sköter upphandling av allt material.
Källa: omboende.se

2

1   1

konsumentvägledare


Konsumentvägledaren i din kommun kan ge dig råd i enskilda tvister och ärenden. Du kan söka efter konsumentvägledare på Konsumentverkets webbplats.
Källa: omboende.se

3

1   0

kontraktshandlingar


Till alla kontrakt bör höra en sammanställning över de dokument som är kopplade till kontraktet som beskrivningar, ritningar, förteckningar, specifikationer och tidplaner.
Källa: omboende.se

4

1   0

relationshandling


Ritning och beskrivning med mera som visar en byggnads eller ett installationssystems aktuella utseende och utformning.
Källa: omboende.se

5

1   0

totalentreprenad


En totalentreprenör ansvarar både för all projektering av bygghandlingar och för all byggnadsverksamhet som erfordras samt upphandlar allt material.
Källa: omboende.se

6

0   0

ab 04


Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader avsedda att användas vid s.k. utförandeentreprenader. 
Källa: omboende.se

7

0   1

abk 09


Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, utgivet av BKK (Byggandets Kontraktskommité).
Källa: omboende.se

8

0   0

abs 09


Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader. Entreprenadavtal för uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus (småhusentreprenader) som näringsidkare utför åt en konsument.
Källa: omboende.se

9

0   0

abt 06


Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten enligt BKK (Byggandets Kontraktskommité).
Källa: omboende.se

10

0   0

allmännyttan


De kommunala bostadsbolagen kallas för allmännyttan.
Källa: omboende.se


För att se alla definitioner för 83, logga in!