ostersund.se

Website:https://www.ostersund.se/
Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner1
Karma:-1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (40)

1

1   0

utskott


En grupp politiker som är avsatta att arbeta med ett speciellt område. (I kommunstyrelsen finns tre fasta utskott.)
Källa: ostersund.se

2

0   0

avskrivning


Kallas det för när man redovisar en värdeminskning av hus eller andra större inventarier/maskiner.
Källa: ostersund.se

3

0   0

balansräkning


En sammanställning av alla tillgångar och skulder. Visar exempelvis värdet av kommunens olika hus/anläggningar och andra inventarier. Balansräkningen visar också hur mycket pengar kommunen har och hur stora skulderna är. Samtliga tillgångar minus skulderna är kommunens förmögenhet.
Källa: ostersund.se

4

0   0

bokslut


En sammanställning över intäkter och kostnader, tillgångar och skulder för året som varit.
Källa: ostersund.se

5

0   0

bordlägga


Skjuta upp ett ärende (ett beslut).
Källa: ostersund.se

6

0   1

budget


En sammanställning över vilka intäkter och kostnader man beräknar att kommunen kommer att ha under följande år.
Källa: ostersund.se

7

0   0

budgetdirektiv


Fastställs av kommunfullmäktige. Det innebär att fullmäktige preliminärt bestämmer hur mycket pengar som varje nämnd ska få i kommande budget.
Källa: ostersund.se

8

0   0

driftskostnader


De pengar kommunen förbrukar för att sköta olika verksamheter. Exempel på driftskostnader; löner, hyror för lokaler, material, underhåll av fastigheter och maskiner. Investering: När kommunen exempelvis bygger en skola, köper en maskin eller annan större utrustning som har ett värde under många år.
Källa: ostersund.se

9

0   0

effektmål


Formuleras av ansvarig nämnd. Är konkreta mål som anger hur verksamheten ska kunna nå upp till de mer allmänna inriktningsmålen.
Källa: ostersund.se

10

0   0

fråga


Fråga till exempelvis nämndordförande vid ett fullmäktigemöte. Direkt fråga utan bakgrund och beskrivning.
Källa: ostersund.se


För att se alla definitioner för 40, logga in!