osthammar.se

Website:https://www.osthammar.se
Mottagna tummar upp0
Motagna tummar ner0
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (18)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

anbudsutvärdering


Innebär att man bedömmer vilket/vilka anbud som ska antas
Källa: osthammar.se (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avrop


En beställning/köp i enlighet med villkoren i ett ramavtal
Källa: osthammar.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avtal/kontrakt


Ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som avser antingen: - att avtal sluts mellan en/flera upphandlande myndigheter och en/flera leverantörer - utförande av byggentreprenad, leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster
Källa: osthammar.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

byggentreprenad


Ett utförande av ett arbete vars resultat utgör både en ekonomisk och teknisk funktion
Källa: osthammar.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bör-krav


Sådana krav som inte anses som obligatoriska. Detta krav kan avse såväl det som ska upphandlas eller anbudsgivaren. Syftet med detta krav är att det ska tjäna som underlag vid en bedömning om hur väl ett anbud stämmer överens med utvärderingen
Källa: osthammar.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

direktupphandling


Om varan/tjänsten kostar mindre än 287 ooo kr/år får kommunen gör en direktupphandling. Då begärs offerter från tre olika leverantörer och den leverantör som offererar bäst pris vinner direktupphandlingen.
Källa: osthammar.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

förfrågningsunderlag


Ett underlag för anbud som en upphandlande myndighet tillhandahåller en blivande anbudsgivare
Källa: osthammar.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kommersiella villkor


De villkor som gäller under avtalstiden
Källa: osthammar.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

offentlig upphandling


De åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet i syfte att ingå ett ramavtal eller tilldela ett kontrakt avseende varor, tjänster eller byggentreprenader.
Källa: osthammar.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

option


Innebär att en köpare har rätt men inte skyldighet att förlänga ett kontrakt
Källa: osthammar.se (offline)


För att se alla definitioner för 18, logga in!