ovanaker.se

Mottagna tummar upp11
Motagna tummar ner8
Karma:2 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (116)

1

4   0

skattefinansierad verksamhet


Verksamhet i kommunen som betalas med de skatter kommunen får in (jmf avgiftsfinansierad verksamhet).
Källa: ovanaker.se

2

3   0

hemställan


Förslag till beslut i form av ett formellt yrkande/begäran, d.v.s. man kräver ett beslut om en viss åtgärd.
Källa: ovanaker.se

3

1   0

brukare


Den person som en verksamhet eller aktivitet är till för/den person som använder verksamheten. Kan också vara t ex förälder till barn i skola eller anhörig/släkting till äldre i äldreboende.
Källa: ovanaker.se

4

1   0

delegationsordning


Styrelse eller nämnd kan delegera, d.v.s. lämna över rätten att besluta om vissa saker till ett utskott, en ledamot i nämnden eller en anställd i kommunen.
Källa: ovanaker.se

5

1   0

nettokostnad


Kostnaden för en verksamhet när man räknat bort de intäkter man har.
Källa: ovanaker.se

6

1   0

årsarbetare


Antal anställda omräknade till heltidstjänster. Två anställda som arbetar halvtid blir t.ex. en årsarbetare.
Källa: ovanaker.se

7

0   0

acklamation


Fatta beslut utan votering (rösträkning). Ledamöterna får ropa ja eller nej och ordföranden bedömer vilka röster som är flest.
Källa: ovanaker.se

8

0   0

ajournera


Skjuta upp ett möte till en senare tidpunkt .
Källa: ovanaker.se

9

0   0

arvode


Ekonomisk ersättning för politiskt utfört arbete
Källa: ovanaker.se

10

0   0

avgiftsfinansierad verksamhet


Verksamhet i kommunen som är finansierad med avgifter direkt från dem som använder sig av den, t ex hantering av vatten, avlopp och avfall (jämför med skattefinansierad verksamhet).
Källa: ovanaker.se


För att se alla definitioner för 116, logga in!