paloma.se

Mottagna tummar upp5
Motagna tummar ner15
Karma:-9 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (46)

1

2   1

kontrollfråga


Samma fråga som ställs två gånger men med olika formuleringar.
Källa: paloma.se

2

1   1

filterfrågor


Leder respondenten vidare till en följdfråga beroende på vad man svarade på frågan innan.
Källa: paloma.se

3

1   2

korstabulering


Ett analyssätt som används för att ta reda på vad de som svarat på ett visst sätt på en fråga tycker i en annan fråga.
Källa: paloma.se

4

1   1

validitet


Att du har undersökt det du ska. Skilj på reliabilitet och validitet.
Källa: paloma.se

5

0   1

bakgrundsfråga


Tex Omsättning, kön, inkomst etc. Bearbetningsfel Fel på registreringen av svaren.
Källa: paloma.se

6

0   1

bortfall


De personer som inte svarat av olika anledningar.
Källa: paloma.se

7

0   1

bortfallsfel


Respondenterna har inte svarat på alla frågor
Källa: paloma.se

8

0   1

databearbetning


Granskning av de insamlade uppgifterna
Källa: paloma.se

9

0   1

datainsamling


Hur du ska samla in uppgifterna.
Källa: paloma.se

10

0   1

en statistisk undersökning


Skiljer sig från andra undersökningar genom att den bygger på statistik. Se Kvantitativa undersökningar Den kräver en viss mängd svar.
Källa: paloma.se


För att se alla definitioner för 46, logga in!