parkinsonguiden.se

Woonplaats:1
Mottagna tummar upp7
Motagna tummar ner2
Karma:4 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (32)

1

4   1

signalämne


kemisk budbärare som överför budskap mellan cellerna i nervsystemet. Kallas även signalsubstans eller neurotransmittor
Källa: parkinsonguiden.se

2

3   0

rigiditet


passiv stelhet i muskler som kan bidra till att armar inte svänger med när man går och att hållningen blir lätt framåtlutad
Källa: parkinsonguiden.se

3

0   0

alfasynuklein


är ett äggviteämne (protein) som finns naturligt i alla nervändar men som ansamlas onormalt i vissa nervceller hos personer med Parkinsons sjukdom och vissa andra sjukdomar. Se även Lewykroppar.
Källa: parkinsonguiden.se

4

0   0

anamnes


patientens sjukhistoria, dvs tidigare sjukdomar, eventuella ärftliga sjukdomar i släkten, sociala förhållanden, mat-, alkohol- och tobaksvanor m m.
Källa: parkinsonguiden.se

5

0   0

atypisk parkinsonism


sjukdomar som ger symtom liknande de vid Parkinsons sjukdom (multipel systematrofi, progressiv supranukleär pares och Lewykroppsdemens). Kallades tidigare Parkinson plus.
Källa: parkinsonguiden.se

6

0   0

autonoma nervsystemet


den del av nervsystemet som vi inte kan styra över med viljan.
Källa: parkinsonguiden.se

7

0   0

botulinumtoxin


ett nervgift som ges som injektion lokalt i överaktiva muskler. Medlet verkar genom att blockera nervsignalerna till musklerna, vilket minskar muskelspänningen. Effekten av en injektion sitter i under 2-7 månader.
Källa: parkinsonguiden.se

8

0   0

bradykinesi


nedsättning av rörelseförmåga som tydligast yttrar sig genom svårighet upprätthålla storlek och rytm i upprepade rörelser, t.ex. vid tandborstning och när man skär upp bröd. Se även hypokinesi.
Källa: parkinsonguiden.se

9

0   0

dosglapp


luckor i effekten av läkemedel, från det att effekten av en dos upphör tills nästa dos börjar verka.
Källa: parkinsonguiden.se

10

0   0

dyskinesi


överrörlighet som utgörs av rörelsemönster som egentligen är normala men uttrycks onormalt kraftigt och ihållande. Dyskinesi är en komplikation till levodopa-behandling vid långvarig Parkinsons sjukdom.
Källa: parkinsonguiden.se


För att se alla definitioner för 32, logga in!