pctidningen.se

Woonplaats:1
Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner0
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (200)

1

1   0

mhz


En megahertz är en miljon svängningar per sekund.
Källa: pctidningen.se

2

0   0

antivirusprogram


Ett anti-virusprogram kan avlägsna virus från din dator. Programmet kan dessutom "hålla vakt" så att du blir varnad om du försöker att läsa en fil som innehåller virus.
Källa: pctidningen.se

3

0   0

användare


Användare (engelskans user) är en gammal beteckning på en person som använder en dator. I dag är det mer relevant att prata om datorinnehavare.
Källa: pctidningen.se

4

0   0

användargränssnitt


Användargränssnittet är den delen av ett program som man ser på skärmen när man arbetar med programmet.
Källa: pctidningen.se

5

0   0

asp


Active Server Pages är en Internet-teknik som Microsoft har konstruerat. Med hjälp av ASP kan en hemsida innehålla små program som aktiveras när man besöker webbplatsen.
Källa: pctidningen.se

6

0   0

atapi


ATAPI är den standard som cd-rom-läsare använder för att kommunicera med pc´n.
Källa: pctidningen.se

7

0   0

atx


ATX är en standard för hur kontakter, tilläggsplatser och processor skall monteras på pc:ns moderkort. De flesta pc är utrustade med ett moderkort i ATX-design, men en ny standard kallad BTX börjar vinna mer terräng.
Källa: pctidningen.se

8

0   0

avi


AVI är det filformat som används för rörliga bilder i Windows. AVI-filer kan innehålla både bilder och ljud.
Källa: pctidningen.se

9

0   0

backbone


Internets ryggrad. Ett nätverk med hög kapacitet mellan de största Internetoperatörerna och nätverksoperatörerna.
Källa: pctidningen.se

10

0   0

backslash


Tecknet \ uttalas "backslash" och det betyder fritt översatt "bakåtlutat snedstreck". Det används för att åtskilja mappnamnen i DOS och Windows.
Källa: pctidningen.se


För att se alla definitioner för 200, logga in!