pefb.se

Website:https://pefb.se/
Mottagna tummar upp19
Motagna tummar ner4
Karma:14 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (24)

1

13   0

nettoinkomst


Nettoinkomsten är den del av inkomsten som återstår efter skatt.
Källa: pefb.se

2

3   0

avstämning


En överblick över hur inkomster och utgifter faktiskt har sett ut under en viss tid.
Källa: pefb.se

3

2   0

inköpspris


Inköpspriset är kostnaden för att producera en vara eller tjänst innan täckningsbidrag har lagts till. Inköpspriset omfattar alla fasta och rörliga utgifter.
Källa: pefb.se

4

1   1

bankkort


Ett bankkort är ett betalningsmedel. Den som har ett bankkort kan använda det för att göra inköp. Utfärdaren av kortet förser handlaren med pengar och begär sedan beloppet från kortinnehavaren. Ett bankkort är direkt kopplat till ett bankkonto och beloppet dras från kortinnehavarens konto direkt efter att kortet har använts.
Källa: pefb.se

5

0   0

effektiv ränta


Effektiv ränta är den sammanlagda räntan på lånebeloppet plus alla avgifter uttryckt i procent och delat med antalet år det tar tills lånet är återbetalt. Den effektiva räntan är ett låns egentliga kostnad och gör det möjligt att jämföra olika lån.
Källa: pefb.se

6

0   0

tillgångar


Tillgångar är egendom med ett ekonomiskt värde. Några exempel på viktiga tillgångar är bankkonton, fastigheter, pension, bil och andra säkerheter.
Källa: pefb.se

7

0   0

budget


En budget redogör för den förväntade inkomsten och de fasta och rörliga utgifterna varje månad. En budget är ett pålitligt verktyg för att hålla ett öga på sina utgifter.
Källa: pefb.se

8

0   0

kreditkort


Ett kreditkort är ett betalningsmedel. Den som har ett kreditkort kan använda det för att göra inköp. Utfärdaren av kortet förser handlaren med pengar och begär sedan beloppet från kortinnehavaren – oftast en gång i månaden. Räntevillkoren för kreditkort kan variera mycket beroende på utfärdare och användning.
Källa: pefb.se

9

0   3

disponibel inkomst


Den del av nettoinkomsten som man har kvar när alla fasta utgifter är betalda.
Källa: pefb.se

10

0   0

fasta utgifter


Fasta utgifter är de utgifter som på kort sikt inte kan påverkas i någon större utsträckning. Några exempel är avbetalningar på lån, hyra, el och försäkringar.
Källa: pefb.se


För att se alla definitioner för 24, logga in!