pensionsguide.se

Woonplaats:1
Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner0
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (10)

1

1   0

garantitillägg


Garantitillägg är en del av garantipensionen för dig som är född mellan 1938 och 1953 och den garanterar att du inte kommer att få mindre pension än vad du tjänat in till enligt det gamla pensionssystemet. Garantitillägget utgör mellanskillnaden.
Källa: pensionsguide.se

2

0   0

allmän pension


Den allmänna pensionen är den del av pensionen som du har rätt till enligt lag. Den betalas ut av staten och består av tre delar: inkomstpension, premiepension och garantipension. Storleken på den allmänna pensionen beror på hur mycket pengar du tjänat in under de år du jobbat, studerat, gjort värnplikt eller varit föräldraledig.
Källa: pensionsguide.se

3

0   0

avtalspension


Avtalspension eller tjänstepension är den del av pensionen som din arbetsgivare betalar till dig. Den är grundad på ett kollektivavtal mellan din arbetsgivare och ett fackförbund. Hur stor del som avsätts till avtalspension beror på vilken arbetsgivare du har och vilket kollektivavtal de har.
Källa: pensionsguide.se

4

0   0

garantipension


Garantipensionen är en del av den allmänna pensionen. Den är till för att skydda de som har en låg taxerad inkomst och den garanterar dig en viss summa per månad i pension även om du haft en låg inkomst eller ingen inkomst alls.
Källa: pensionsguide.se

5

0   0

individuellt pensionssparande


För att påverka din framtida pension kan du själv spara pengar i ett individuellt pensionssparande. Det vanligaste är att man sparar en viss summa pengar per månad men du väljer själv förvaltare, hur du vill spara pengarna och hur mycket du vill spara per månad. Bara ett par hundralappar i månaden kan förbättra din pension avsevärt om du har långt [..]
Källa: pensionsguide.se

6

0   0

inkomstpension


Inkomstpensionen är den stora delen av den allmänna pensionen. Den utgörs av en viss procent av det du tjänar (16 procent för närvarande).
Källa: pensionsguide.se

7

0   0

premiepension


Förutom inkomstpension och garantipension så finns en tredje del i den allmänna pensionen och det är premiepension. Den utgörs av 2,5 procent av din inkomst och det är denna del av pensionen som du får förvalta själv. Du väljer själv förvaltare och fonder samt om du vill ha en fondförsäkring eller en traditionell försäkring. För de som inte gör någ [..]
Källa: pensionsguide.se

8

0   0

privat pensionssparande


Se Individuellt pensionssparande
Källa: pensionsguide.se

9

0   0

tjänstepension


Se Avtalspension
Källa: pensionsguide.se

10

0   0

xhtml


You can use these tags: <a href=&quot;&quot; title=&quot;&quot;> <abbr title=&quot;&quot;> <acronym title=&quot;&quot;> <b> <blockquote cite=&quot;&quot;> <cite> <code> <del datetime=&quot;&quot;> <em> <i> <q cite=&quot;&quot;> [..]
Källa: pensionsguide.se