planguide.se

Mottagna tummar upp6
Motagna tummar ner2
Karma:5 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (89)

1

2   1

konkurrensfördel


Faktor som placerar ett företag i en bättre situation än ett annat företag. Konkurrensstrategier går i princip ut på att skapa så stora fördelar som möjligt inom de konkurrensbetingade områdena
Källa: planguide.se

2

1   0

affärsenhet


  Affärsenhet, på engelska ”Strategic Business Unit SBU” kallas den organisatoriska enhet, oftast inom ett företag eller en koncern, som arbetar med en egen affärsidé inom en viss bransch.
Källa: planguide.se

3

1   0

affärsidé


  Inriktningen och utformningen av verksamheten. Affärsidén beskriver enligt vedertagna skolor:
Källa: planguide.se

4

1   0

medel


Ekonomiska resurser, produktionsresurser.
Källa: planguide.se

5

1   0

segment


Grupper av kunder eller kundämnen, avgränsad med avseende på behov, beteenden, livsstil, köpkraft. Begreppet behandlas utförligare i kapitlet om affärsplanens innehåll.
Källa: planguide.se

6

0   0

advisory board affärsenhet


Affärsidé
Källa: planguide.se

7

0   0

affärslivscykel


Den nedanstående figuren illustrerar en affärslivscykel där tidsaxelns gradering varierar beroende på bransch. Den skicklige förmår senarelägga marknadsutträdet genom att under mognadsfasen förändra utbudet eller gå in på nya marknader.
Källa: planguide.se

8

0   0

affärsplan


En affärsplan är en omfattande och väl strukturerad  beskrivning av en planerad eller existerande affärsverksamhet, dess operativa miljö och förutsättningarna - organisatoriskt, ekonomiskt, personellt och tekniskt - för hur den skall skötas för att nå de mål som affärsplanen anger.
Källa: planguide.se

9

0   0

aktieägaravtal


  Ett avtal som ingås mellan aktieägare ii ett bolag. Det viktigaste avtalet är ett Investeringsavtal, se do.  
Källa: planguide.se

10

0   0

aktieägartillskott


Ett tillskott till bolagets eget kapital som kan vara ovillkorat (då förblir kapitalet i bolaget) eller villkorat (då skall det återbetalas på angivna villkor)
Källa: planguide.se


För att se alla definitioner för 89, logga in!