planguide.se

Mottagna tummar upp3
Motagna tummar ner1
Karma:1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (89)

1

2   1

konkurrensfördel


Faktor som placerar ett företag i en bättre situation än ett annat företag. Konkurrensstrategier går i princip ut på att skapa så stora fördelar som möjligt inom de konkurrensbetingade områdena
Källa: planguide.se

2

1   0

affärsidé


  Inriktningen och utformningen av verksamheten. Affärsidén beskriver enligt vedertagna skolor:
Källa: planguide.se

3

0   0

advisory board affärsenhet


Affärsidé
Källa: planguide.se

4

0   0

affärsenhet


  Affärsenhet, på engelska ”Strategic Business Unit SBU” kallas den organisatoriska enhet, oftast inom ett företag eller en koncern, som arbetar med en egen affärsidé inom en viss bransch.
Källa: planguide.se

5

0   0

affärslivscykel


Den nedanstående figuren illustrerar en affärslivscykel där tidsaxelns gradering varierar beroende på bransch. Den skicklige förmår senarelägga marknadsutträdet genom att under mognadsfasen förändra utbudet eller gå in på nya marknader.
Källa: planguide.se

6

0   0

affärsplan


En affärsplan är en omfattande och väl strukturerad  beskrivning av en planerad eller existerande affärsverksamhet, dess operativa miljö och förutsättningarna - organisatoriskt, ekonomiskt, personellt och tekniskt - för hur den skall skötas för att nå de mål som affärsplanen anger.
Källa: planguide.se

7

0   0

aktieägaravtal


  Ett avtal som ingås mellan aktieägare ii ett bolag. Det viktigaste avtalet är ett Investeringsavtal, se do.  
Källa: planguide.se

8

0   0

aktieägartillskott


Ett tillskott till bolagets eget kapital som kan vara ovillkorat (då förblir kapitalet i bolaget) eller villkorat (då skall det återbetalas på angivna villkor)
Källa: planguide.se

9

0   0

aktivitet


Åtgärd som stöder måluppfyllelse
Källa: planguide.se

10

0   0

barriär


Man skiljer mellan två huvudtyper av hinder för helt fria val när det gäller etablering eller bemötandet av konkurrens: Entrébarriärer och Utträdesbarriärer.
Källa: planguide.se


För att se alla definitioner för 89, logga in!