plus.lj.se

Woonplaats:1
Mottagna tummar upp2
Motagna tummar ner1
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (15)

1

1   0

kund


Den/de som är kunder till processen. Kan vara en patient, resenär, elev, konsertbesökare, annan organisation, annan enhet etc.
Källa: plus.lj.se

2

1   0

ledningsprocess


 Rör beslut och skapar förutsättningar för verksamhetens mål och strategi. Den medverkar till verksamhetens styrning och ledning. Ledningsprocessen hanterar utvärdering, utveckling och förändring av verksamheten.
Källa: plus.lj.se

3

0   0

delprocess


 Process som har identifierats som en del av en huvudprocess.
Källa: plus.lj.se

4

0   0

flöde


Här synonymt med "process"
Källa: plus.lj.se

5

0   0

flödesschema


Standardiserat sätt att göra en grafisk beskrivning av en process med givna symboler som står för olika saker i beskrivningen.
Källa: plus.lj.se

6

0   0

huvudprocess


 Övergripande nivå av en process. Kan brytas ned i delprocesser.
Källa: plus.lj.se

7

0   0

process


En kedja av samverkande aktiviteter som omformar insatser till utfall, i syfte att uppnå ett bestämt och mätbart slutresultat för en kund. Är en samling aktiviteter som har ett gemensamt mål och är länkade till varandra i ett flöde.
Källa: plus.lj.se

8

0   0

processbeskrivning


Någon form av beskrivning som används för att kommunicera vad, hur, när och vem i en process. En processbeskrivning kan göras på flera olika sätt: i löpande text, grafiskt (processkarta), genom film, foto eller ljud.
Källa: plus.lj.se

9

0   0

processteam


Tvärprofessionell arbetsgrupp vars uppgift är att tillsammans med processledaren kartlägga processen, ta fram mål och mätningar samt identifiera förbättringsområden. Deras uppdrag är även att initiera och utvärdera aktiviteter i processen inom de identifierade förbättrings­områdena. Processgruppen ska innehålla medarbetare med skift [..]
Källa: plus.lj.se

10

0   0

processkarta


En grafisk beskrivning av en process. Kan skapas med olika symboler t.ex. flödesschema. Kan skapas med eller utan IT-stöd.
Källa: plus.lj.se


För att se alla definitioner för 15, logga in!