pripensionsgaranti.se

Website:https://www.pri.se/sv/
Mottagna tummar upp0
Motagna tummar ner1
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (56)

1

0   0

våra tjänster


Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt är ett livförsäkringsbolag. På uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK förvaltar företaget större delen av tjänstepensionen ITP för cirka 33 000 företag.
Källa: pripensionsgaranti.se

2

0   0

arvsvinst


Arvsvinst innebär att pensionskapitalet efter avlidna fördelas mellan dem som ännu har motsvarande förmån.
Källa: pripensionsgaranti.se

3

0   0

avdragsprocent särskild löneskatt


Vid beräkning av särskild löneskatt får avdrag göras för att kompensera företagen som tillämpar ITP 2 i egen regi för avkastningsskatten. Procentsatsen beräknas på ingående skuld. Se punkt J i beräkningsschemat för särskild löneskatt.
Källa: pripensionsgaranti.se

4

0   0

avgiftsbestämd pension


Se premiebestämd pension
Källa: pripensionsgaranti.se

5

0   0

avgångspension


Avgångspension är en tjänstepension som betalas ut till en anställd före ordinarie pensionsålder. Avgångspension bygger på ett avtal mellan den anställde och arbetsgivaren om att anställningen upphör i förtid i utbyte mot pension.
Källa: pripensionsgaranti.se

6

0   0

avkastningsskatt


Avkastningsskatt är en statlig skatt på avkastning i pensionssparande. Den tas ut på en schablon­mässigt beräknad avkastning. Storleken på årets avkastningsskatt redovisas under sifferfakta.  
Källa: pripensionsgaranti.se

7

0   0

betalningsskyldighet


Enligt ITP 2 ska höga kostnader för enskilda individer begränsas för arbetsgivaren. Alla företag som tillämpar ITP 2 i egen regi står gemensamt för överskjutande kostnader. Betalningsskyldigheten är företagets andel av dessa kostnader och är en del av kostnadsutjämningen.
Källa: pripensionsgaranti.se

8

0   0

bokslutsuppgift pensionsskuld


Bokslutsuppgift pensionsskuld innehåller informa­tion om pensionsskuldens storlek. Den skickas årligen till företag som tillämpar ITP 2 i egen regi.
Källa: pripensionsgaranti.se

9

0   0

bokslutsuppgift saldo


Bokslutsuppgift saldo innehåller information om företagets ekonomiska mellanhavanden med PRI Pensionsgaranti. Den skickas årligen till företag som tillämpar ITP 2 i egen regi.
Källa: pripensionsgaranti.se

10

0   0

borgen


Ett företag åtar sig ekonomiskt ansvar för ett annat företag.
Källa: pripensionsgaranti.se


För att se alla definitioner för 56, logga in!