private-banking.nu

Website:https://www.private-banking.nu
Mottagna tummar upp3
Motagna tummar ner2
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (71)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

forex


Se valutahandel. Jämför engelskans foreign exchange = utländsk (valuta)växling.
Källa: private-banking.nu (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

förmögenhetsförvaltning


Eng. Wealth management.
Källa: private-banking.nu (offline)

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

förvaltningsrätt


Juridiskt område som reglerar myndigheters skötsel, förvaltning och handläggning av ärenden som rör enskilda personer. Inkluderar förvaltningslagen, kommunalrätten och förvaltningsprocesslagen.
Källa: private-banking.nu (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

sidor


Private-banking.nu - Jämför, matcha och byt Tjänster Ordlista Vanliga frågor Om oss Kontakt Ordlista Private banking-ordlistan på Private-banking.nu© Private-banking.nu och Kämpe Communication 2010–2014. Upphovsrätt.
Källa: private-banking.nu (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktiehandel


Handel med aktier. Aktier kan handlas på en börs, i Sverige eller utomlands. En stor del av dagens aktiehandel sker i dag över Internet.
Källa: private-banking.nu (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktieindexobligation


Kallas även aktieobligation, börsobligation, indexobligation.
Källa: private-banking.nu (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktie


Att äga en aktie innebär att innehavaren köpt en del av ett företag och har rätt att rösta vid företagets bolagsstämma samt ta del av företagets vinst vid aktieutdelningar.
Källa: private-banking.nu (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktiv förvaltning


Sätt att förvalta portfölj där avvikelser görs från en referensportfölj för att försöka överträffa utvecklingen av portföljens index. Använder sig av exempelvis av teknisk eller fundamental analys.
Källa: private-banking.nu (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

allokering


Sammansättning och fördelning av tillgångar inom finansiella portföljer.
Källa: private-banking.nu (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

alternativ investering


De investeringar som inte utgörs av traditionella instrument som aktier, obligationer och optioner. Till de alternativa investeringarna kan räknas investeringar i fastigheter samt skog och mark.
Källa: private-banking.nu (offline)


För att se alla definitioner för 71, logga in!